Aanvraag 20122054
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum7 mei 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
Je bent belast met het realiseren en ontwikkelen van datamanagement teneinde dit mede vanuit de bedrijfsvoering in de organisatie te implementeren en je ontwikkelt een blauwdruk bevoorradingsketen tussen klant (KMAR) en leverancier.

Werkzaamheden:
– De werkzaamheden zullen m.b.t. het datamanagement zich richten op Organisatie (DFPS) data, Transactionele data, Stam data en Service data en op het richten, inrichten en verrichten van de bevoorradingsketen uit de blauwdruk.
– Het beheer over de genoemde data onderwerpen dient verder geprofessionaliseerd te worden en ingebed te worden in de bedrijfsvoering met de bijbehorende beheersmaatregelen.
– Je draagt zorg voor de totstandkoming van een blauwdruk bevoorradingsketen waarbij procesmatige activiteiten op elkaar worden afgestemd en de blauwdruk gereed wordt gemaakt voor implementatie bij het defensieonderdeel en voor overdracht naar de lijnorganisatie.
– Je bent verantwoording schuldig aan de Coördinerende procesmanager Matlog en maakt afspraken omtrent planning, voortgang, monitoring en rapportage.
– Je organiseert workshops met stakeholders.
– Je definieert doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de informatievoorziening afgestemd op de organisatie(beleid/vigerende regelgeving).
– Je onderhoudt – voortdurend – contacten met stakeholders gedurende de periodes waarin activiteiten planmatig en daadwerkelijk worden gerealiseerd.
– Je draagt zorg voor afstemming en afronding van de toegewezen werkzaamheden.
– Je houdt zicht aan de algemene gedragscodes van Defensie.

Project of reguliere taak:
De werkzaamheden maken deel uit van het Project optimalisatie en stabilisatie ERP M&F.

Jouw Profiel:
– Je hebt een goede kennis van SAP gerelateerde applicaties zoals SAP ECC, SAP DFPS, SAP TM.
– Je hebt kennis van migratiemethodiek.
– Je beschikt over goede communicatie – en sociale vaardigheden en het vermogen anderen te overtuigen en te motiveren.
– Je hebt goede kennis van een of meerdere projectorganisaties, waarbij SAP geïmplementeerd werd.
– Je hebt goede kennis van bedrijfsvoering geïnitieerd vanuit de organisatie en is in staat producten hierop af te stemmen.
– Je hebt een zodanig basisniveau dat je inzetbaar bent op complexe onderwerpen binnen zijn uitvoerende werkzaamheden.
– Je toont uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een Universitaire opleiding (niet ongebruikelijk voor een (junior) SAP-consultant).
– Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt een economische opleiding, eventueel aangevuld met een SAP-opleiding.
– Je hebt ervaring met Datamanagement binnen SAP/DFPS en SAP/ECC.
– Je hebt ervaring binnen de Defensie organisatie.
– Je hebt ervaring met de Defensie IT infrastructuur.
– Je hebt ervaring met Migratiemethodiek SAP-ERP M&F.
– Je hebt ervaring om knelpunten op te lossen vanuit ontwerp en inrichting van beheersprocessen.
– Je hebt ervaring met het trainen van stakeholders.
– Je hebt ervaring met probleemanalyse, waarbij de functionaris in staat is een plan van aanpak te genereren.

Competenties (gevorderd):
– Resultaatgericht
– Motiverend
– Inspirerend
– Communicatieve vaardigheden
– Flexibel
– Analyseren
– Samenwerken
– Conceptueel denken
– Omgevingsbewustzijn

Inzet Periode:
Schatting 1600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1600 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau D (specifiek KMAR).

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm na screening, ca. mei
Duur: 1600 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 38 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: maart 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.