Aanvraag 20121192
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum27 november 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving:
Wij zijn momenteel op zoek naar een Senior Adviseur Datawarehousing, Big Data & advanced analytics ter versterking van de projecten voor de Thema Taakgroep Verzamelen, Analyseren en Matchen (TTG VAM) binnen het programmaplan IT-IGO KMar. Deze thema taakgroep heeft als taak het uitwerken van de functionele behoeftes van de KMar op datagebied.
Als Senior Adviseur Datawarehousing, Big Data & advanced analytics ligt de nadruk op het adviseren van de TTG VAM: hoe kan de KMar disciplines als architectuur, datakwaliteit, master- en metadata management implementeren in de organisatie ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie? Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van implementaties van verschillende solution architecturen conform KMar-standaards. Deze informatieomgevingen bestaan uit o.a. ‘big-data’, ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak t.b.v. het KMar programma Informatie Gestuurd Optreden (IGO).

Werkzaamheden:
– Adviseren en opzetten van een connected architectuurvisie (domeinarchitectuur) op informatievoorziening. Het doel is verschillende type informatieomgevingen op te zetten voor verschillende doeleinden en met verschillende kenmerken, waarbij wel synergie plaatsvindt tussen deze omgevingen en elkaar kunnen versterken;
– Adviseren en opzetten van verschillende solution architecturen conform BVI-standaards voor de verschillende informatieomgevingen voor onder andere ‘big-data’, ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen (BVI) die aansluiten op Defensie- en waar mogelijk op V&J standaarden;
– Adviseren over het opzetten van een governance structuur voor het beheren van de informatieomgevingen (de proces kant van informatievoorziening);
– Adviseren over het betrekken van eindgebruikers bij het uitnutten van de mogelijkheden van de het gebruik van gegevens in het operationele proces. Onder andere door het gezamenlijk opzetten van use-cases en business-cases;
– Vertalen van beveiligingseisen van de informatieomgeving en het opstellen van een solution architectuur voor informatiebeveiliging als randvoorwaarde voor het gebruik van data in een defensiecontext, aansluitend bij de geldende beveiligingsstandaarden;
– Adviseren over het opzetten van een Master Data Omgeving ten behoeve van eenduidig gebruik van gegevens uit de verschillende informatieomgevingen;
– Advisering aan beheersorganisatie in wording (Business Intelligence Competence Center, BICC) omtrent toepassing conform NIM- en BVI-uitgangspunten;
– Afstemming en samenwerking met in- en externe belanghebbenden, met name (intern) @MIGO-BORAS, IGO-informatiehuis en (extern) politiekorpsen, JIVC / OPS, vtsPN en BZK;
– Kennisborging m.b.t. intelligence, master- en metagegevensbeheer en architectuur bij betrokken afdelingen en medewerkers;
– Technische advisering m.b.t. toolgebruik rapportage en analyse.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO/WO-opleiding;
– Je hebt minimaal vijf jaar (aantoonbare) ervaring in de rol van senior Data architect/ adviseur Datawarehousing, Big Data & advanced analytics;
– Je hebt minimaal vijf jaar (aantoonbare) ervaring en kennis van het richten en inrichten van een Business Intelligence Competence Centre (BICC);
– Je hebt minimaal vijf jaar (aantoonbare) ervaring met het opzetten van domein- en solution architecturen in een Business Intelligence context;
– Je hebt minimaal vijf jaar (aantoonbare) kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (data modelering, ETL tools, database technologieën), van Big Data (NoSQL omgevingen en architecturen) en advanced analytics;
– Je hebt minimaal vijf jaar (aantoonbare) ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingen binnen Keten Partners Openbare Orde en Veiligheid (OOV);
– Je hebt een Uitstekende beheersing Nederlandse en Engelse taal;
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van architectuur binnen de OOV en veiligheidsketen (BVI, CDM, NIM, DIVA, DEMO).
– Je hebt kennis van PIO, IGP, WPG en op de hoogte van actuele ontwikkelingen en beschikkend over een actief netwerk binnen de OOV of veiligheidsketen, defensie en / of (landelijke) politie organisatie.
– Je hebt ervaring met kennisoverdracht en –borging.

Competenties:
– Samenwerken
– Teamplayer
– Doortastend, overtuigend
– Klantgericht
– Analytisch – in staat zijn complexe vraagstukken terug te brengen tot overzichtelijke en helder te communiceren proporties
– Creatief
– Stressbestendig
– Vasthoudend
– Integer
– Probleemoplossend
– Anticiperend
– Communicatief
– Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Inzet Periode:
Schatting 256 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 256 is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm na screening (ca. december 2017)
Duur: 256 uur
Optie op verlenging: Ja (tot max. 4 jaar)
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-09-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 38/39

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.