Aanvraag 20122044
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum5 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.

Over de unit Informatiebeveiliging & Privacy:
De unit Informatiebeveiliging & Privacy richt zich op ondersteuning van gemeenten op de terreinen informatiebeveiliging en privacy. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) verleent ondersteuning op incidenten bij gemeenten, beheert de BIG en brengt regelmatig kennisproducten uit. De IBD faciliteert kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Privacy richt zich op de gevolgen van de AVG. Doel is een ondersteuningsaanbod voor gemeenten bij privacy problematiek te realiseren.

Doel van de opdracht:
Je bent verantwoordelijk voor de meer tactisch/operationele werkzaamheden binnen de IBD. De adviseur adviseert gemeenten, maar ook VNG Realisatie /IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het uitvoeren van risicoanalyses en privacy-impact assessments. Een belangrijke bron bij het kunnen adviseren van gemeenten bestaat uit collega’s binnen de eigen IBD die regelmatig contact hebben met de gemeenten en behoeften signaleren op cybersecurity onderwerpen. Je zal daarnaast inhoudelijke informatiebeveiliging- en privacy-adviezen geven aan projecten welke binnen VNG Realisatie collectief worden uitgevoerd ten behoeve van gemeenten. Je zal waar nodig en waar mogelijk, op verzoek zijn kennis van de inhoudelijke producten van de IBD overdragen aan de doelgroep door te presenteren op regionaal georganiseerde bijeenkomsten, workshops en congressen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
– Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische, tactische en operationele advies- en kennisproducten (gebaseerd op de BIG) om de doelgroep te ondersteunen.
– Draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van integrale strategische advies- en kennisproducten die gericht zijn op preventie en afhandeling van ICT-kwetsbaarheden, -dreigingen en –incidenten.
– Voert (zelfstandig) informatiebeveiliging gerelateerde advieswerkzaamheden uit bij interne VNG Realisatie- of externe projecten, zoals het uitvoeren van een risicoanalyse of een Privacy Impact Assessment, het reviewen van bestekteksten, het opstellen van PvE, het toetsen van beveiligingsmaatregelen.
– Volgt relevante trends en ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar relevante producten en dienstverlening voor gemeenten. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van generieke advies- en kennisproducten conform de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
– Je bent in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor deelprojecten (bijvoorbeeld de informatiebeveiliging in de softwarecatalogus of een project samen met een andere CERT).
– Draagt bij aan het verhogen van kennis bij gemeenten middels het spreken op bijeenkomsten en het geven van workshops op het gebied van het implementeren van beveiligingsprocessen en –procedures conform de BIG.

Resultaat van de opdracht:
Adviseren van gemeenten, maar ook VNG Realisatie/IBD intern bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging.

Jouw Profiel:
– Je hebt WO- werk- en denkniveau.
– Je hebt aantoonbaar ervaring (minimaal 2 jaar) in de rol van IB/Security adviseur/consultant op het gebied van informatiebeveiliging, bij voorkeur binnen de (decentrale) overheid.
– Je hebt aantoonbaar ervaring (minimaal 2 jaar) met het uitvoeren van risicoanalyses en PIAS, adviseren van organisaties bij het implementeren van baselines en standaarden (bv BIR, BIG, ISO27001/2) en het ondersteunen van de implementatie door het beschrijven van beleid, processen en procedures (binnen deze standaarden en baselines).
– Je bent op de hoogte van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
– Je hebt enige ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops en het verzorgen van presentaties.
– Je hebt bij voorkeur een CISSP certificering, of vergelijkbaar, of heeft de intentie deze te verkrijgen.
– Je hebt enige kennis van de gemeentelijke markt van ICT-leveranciers, de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA) en de gemeentelijke applicaties en diensten is gewenst. Hierbij is het vooral van belang dat je een beeld hebt bij de rol/belangen van de grote aanbieders en dat je enige kennis hebt van de vervlechting in applicaties.
– Je beschikt over een recente integriteitsscreening/VoG (vereist).

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent uiterlijk 1 maart beschikbaar.
– Je beschikt over WO-werk- en denkniveau (WO opleiding afgerond en/of tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de rol van IB/Security.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring  met het uitvoeren van risicoanalyses en PIAS, adviseren van organisaties bij het implementeren van baselines en standaarden (bv BIR, BIG, ISO27001/2).
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring  met het ondersteunen van de implementatie door het beschrijven van beleid, processen en procedures (binnen deze standaarden en baselines).
– Je bent op de hoogte van de laatste trends en wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
– Je hebt enige ervaring met het ontwikkelen en leiden van workshops en het verzorgen van presentaties.
– Je hebt kennis van de gemeentelijke markt van ICT-leveranciers.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA).

Competenties:
– Samenwerkingsgericht
– Kwaliteitsgericht
– Resultaatgericht
– Klantgericht
– Dienstverlenend
– Integer en loyaal
– Omgevingsbewust
– Analytisch sterk (probleemanalyse)
– Proactief
– Doorzettingsvermogen
– Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: maart 2018
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: max. 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-02-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 02-03-2018 tussen 11:00 en 14:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.