Aanvraag 20122051
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 juni 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
De Politieacademie werft en selecteert mensen voor een baan bij de politie en verzorgt het initiële en post-initiële politieonderwijs. Ook verricht de Politieacademie toegepast onderzoek. 

 Je werkt binnen de afdeling ICM/informatievoorziening en Operatie. Deze afdeling onderhoudt de verschillende informatiesystemen binnen de Politieacademie en bestaat uit de groepen Functioneel beheer, Applicatiebeheer, Technisch Beheer en de Helpdesk. De Politieacademie werkt in multidisciplinaire domeinen en de betreffende medewerker zal ingezet worden bij het domein bedrijfsvoering. Vanaf januari 2017 maakt de politie academie deel uit van de nationale politie en van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een rol speelt m.b.t. de overdracht.

Doelstelling:
Het tijdig afhandelen van storingen, verzoeken, vragen conform afspraken gemaakt met de business.

Verantwoordelijkheden:
Gedragen als een flexibele, initiatiefrijke applicatiebeheerder die goed in multidisciplinair teamverband kan werken en binnen de gewenste deadlines zorgt dat de dienstverlening op gewenst niveau blijft.

Vakmatige taken:
– Het werken voor het domein bedrijfsvoering en het zijn van aanspreekpunt voor het gebruik van de Bedrijfsvoeringssystemen. Dit betreft de applicaties Corsa, Topdesk, almede applicaties tbv toegangsbeveiliging, gebouwbeheer en cameratoezicht.
– Het zorgen voor de beschikbaarheid, stabiliteit en performance van de informatiesystemen om de continuïteit van de onderwijsprocessen te waarborgen.
– Het oplossen van storingen met betrekking tot genoemde applicaties en het ondersteunen van gebruikers bij problemen in de applicaties.
– Het proactief aandragen van oplossingen in applicaties op basis van specificaties die opgesteld zijn door functioneel beheer en zorgen voor de uitvoering hiervan of controleren van de uitvoering door de leverancier.
– Het technisch testen van doorgevoerde wijzigingen.
– Het uitvoeren van migraties en upgrades van de verschillende applicaties eventueel in samenwerking met de leverancier.
– Het releasematig installeren en testen van wijzigingen waarbij gebruik gemaakt wordt van OTAP omgevingen.
– Bijdragen leveren aan de transitie; overdracht van broninformatie van verschillende systemen en het leveren van input voor het maken van koppelingen tussen de verschillende bronsystemen.

Contacten:
Interne contacten (medewerkers, studenten, servicemanager domein bedrijfsvoering, functioneel beheer en key-users, technisch beheer, applicatiebeheer en servicedesk)

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 01-06-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2018 voor 36 uur per week.
– Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring als technisch applicatiebeheerder voor bedrijfsvoeringssystemen.
– Je beschikt minimaal over een afgeronde en erkende MBO opleiding op ICT-terrein.
– Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met Corsa en Topdesk. Het betreft hier geen kennis als gebruiker van de applicaties, maar als applicatiebeheerder.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van en werkervaring als applicatiebeheerder van bedrijfsvoering systemen.
– Je hebt ervaring met het overdragen (verhuizen) van diverse applicaties en systemen naar een andere beheerorganisatie.

Competenties:
– Leervermogen: je bent alert op nieuwe informatie. Maakt je actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
– Flexibel gedrag: je staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
– Initiatief: je signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit jezelf dan passief af te wachten.
– Creatief: je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
– Samenwerken: je hebt oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 01-06-2018
Duur: 30-11-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-02-2018
Sluitingstijd: 17:00
Intakegesprek: 02-03-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.