Aanvraag 20121099
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum11 september 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, , ,
Aanvraagomschrijving

Beschrijving opdrachtgever:
De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Zij faciliteert daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en biedt een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Beschrijving directie/afdeling:
Binnen de Justitiële Informatiedienst is de Directie Technologie onder andere verantwoordelijk voor:
– De ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen alsmede applicatief onderhoud.
– Het beheer van de technische infrastructuur, de bedrijfsapplicaties en databases.
– De informatie-uitwisseling van documenten/gegevens tussen ketenpartners binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Op dit moment dient voor de uitvoering van een aantal programma’s en projecten een technische realisatie architectuur (gebieden: applicaties/gegevens/infrastructuur) neergezet te worden. Gezien de noodzaak om vóór 01 januari 2018 een concreet beeld te hebben, bestaat de behoefte aan een tweetal architecten als aanvulling op het ingestelde kernteam ‘Technische Realisatie Architectuur Justitiële Informatiedienst’. In eerste instantie zal op basis van deze architectuur de vernieuwing van de kernsystemen van de Justitiële Informatiedienst (Programma Vernieuwing Kernsystemen, PVK) worden vormgegeven. Hierbij wordt gestart met het Justitieel Documentatie Systeem. Via het JDS voorziet Justid haar ketenpartners van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het betreffen misdrijven en een groot aantal overtredingen.

Beschrijving werkzaamheden:
De (technisch) architect zal opereren op de snijvlakken van applicaties, gegevens en infrastructuur.
Hij/zij zal mede verantwoordelijk zijn voor de vertaling van de doelarchitectuur (processen, producten, diensten, informatie- en applicatiefuncties) naar een applicatiestructuur en infrastructuur, die:
– De huidige en de toekomstige dienstverlening ondersteunt op het vlak van het bijhouden van registers, informatieverstrekking naar functionarissen/deskundigen, actief informeren van belanghebbenden en het doorvoeren van data analyses.
– Flexibel is t.a.v. uitbreidingsmogelijkheden op het vlak van producten/diensten en capaciteit.
– Ondersteuning biedt aan het snel ontwikkelen en in productie (kunnen) nemen van applicatiecomponenten. Bij dit laatste moet met name gedacht worden aan het agile ontwikkelen (Scrum / DevOps), continuous delivery/integration en automatisch testen.

Het geheel wordt aangeduid als de Technische Realisatie Architectuur Justid (TRAJect).

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot einde 2017.
– Je hebt een afgeronde opleiding HBO of WO.
– Je overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van het diploma
– Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar recente ervaring als architect op technisch vlak.
– Je bent per 11-9-2017 beschikbaar en tevens beschikbaar op de data van het Interview (zie planning)
– Je hebt een TOGAF Certificering.
– Je hebt een Archimate Certificering.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt Ervaring met TOGAF
– Je hebt ervaring met Archimate
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring op het gebied van applicatie-integratie.
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring op het vlak van Service Oriented Architecture (SOA) en de toepassing van (micro)services.
– Je hebt meer dan 4 jaar ervaring met de integratie van systemen en data op basis van een integratielaag (Servicebus / API Gateway).
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met het opbouwen van schermen en het aanleveren van informatie op basis van interfaces, gebaseerd op webservices en REST(full) services.
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met Event Driven Design en processing (eventueel in combinatie met CQRS).
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met authenticatie en autorisatie op diverse niveaus (applicatie, data, infrastructuur).
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met verschillende typen databases (Relationeel, NoSQL, Graph Database, Key Value store).
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met infrastructurele diensten op basis van cloud-computing, Software As A Service (SAAS), Platform As A Service (PAAS) en Infrastructure As A Service (IAAS).
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met gebruik van canonieke datamodellen.
– Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met flexibele en snelle opleveringen van functionaliteit (Continuous Development, Continuous Deployment en Automatisch Testen).

Competenties:
– Omgevingsbewustzijn
– Klantgericht
– Luisteren
– Communicatief – Schriftelijk
– Communicatief – Mondeling
– Onafhankelijk
– Overtuigingskracht
– Innovatief handelen
– Oordeelsvorming
– Analytisch
– Resultaatgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 11-09-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: 3 maanden
Inzet: 36-40 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-08-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 6 en 7 september 2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.