Aanvraag 20121101
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 november 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Opdracht omschrijving:
De Dienst ICT focust zich op het gehele spectrum van ICT-diensten. Met zo’n 1600 medewerkers ondersteunen wij de gehele Nederlandse politie op het gebied van ICT. Onder de Dienst ICT vallen 5 sectoren, Programma, Project- en Interim management, Ontwikkeling, ICT ondersteuning, Meldkamer Diensten Centrum en Levering.

De Sector ICT Ondersteuning richt zich op de borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en werkt daarin nauw samen met de afdeling servicelevelmanagement van de Dienst IM. Team Technische Architectuur (TA) vervult de technische ICT-architectuurfunctie en zorgt voor de ontwikkeling, samenhang en borging van die architectuur. TA maakt binnen de kaders van de enterprise architectuur een vertaling van de gevraagde functionaliteit naar een eenduidige ICT-architectuur en ontwikkelt en onderhoudt een meerjarenvisie op de technische en applicatie-infrastructuur, waarin de afzonderlijke componenten van elke infrastructuur in samenhang zijn beschreven, zowel in tijd als functioneel gezien (ICT referentiearchitectuur). Hiermee wordt de samenhang van de diverse informatievragen geborgd en wordt input gegeven voor de release- en implementatieplanning. TA zet architecten in voor onder andere het opstellen van ProjectStartArchitecturen voor projecten en het opstellen van een technologieroadmap voor de ontwikkeling en uitfasering van infrastructurele componenten. Het Team ondersteunt het managementteam tevens bij het opstellen en bewaken van het ICT-Portfolio.

Let op; in het veld opdrachtomschrijving staat aangegeven dat deze opdracht tot 31-12-2017 loopt. De opdracht zal waarschijnlijk in 2018 verlengd worden, 1 x voor de duur van 10 maanden en 1 x voor de duur van 12 maanden.

Vakmatige taken:
– Ontwikkelen, onderhouden en borgen binnen de kaders gesteld door de Directie IV, de meerjarenvisie op ICT-infrastructuur en de daaruit voortvloeiende architectuur op het gebied van infrastructuur, (applicatie)software en beheer vanuit het oogpunt van beveiliging. Accent beveiliging geldt voor alle volgende functie-eisen.
– Opstellen van acceptatiecriteria voor de applicatieve en infrastructurele componenten ten behoeve van programma’s en projecten.
– Bewaken van het architectuurproces en het onderhouden van het digitale Handboek Technische Architectuur.
– Opstellen en onderhouden van de technische projectstartarchitectuur ten behoeve van programma’s en projecten en toezien op de naleving hiervan.
– Opstellen en onderhouden van ICT blauwdrukken voor bestaande en nieuwe ICT componenten. Begeleiden softwareontwikkeling welke steeds meer in een Agile setting wordt uitgevoerd.
– Vertalen van de stand van technologie in de markt en de status van de technologie in de rekencentra naar een referentiearchitectuur en blauwdrukken (kaders, functionaliteit en koppelvlakken).
– Verkennen technologie en vertalen van ontwikkelingen in de markt en ketenpartners naar het werkveld van de politie.
– Adequaat toezien op naleving en het rapporteren van afwijkingen aan het management van de Dienst ICT.
– Bewaken en borgen van de samenhang tussen de infrastructurele en applicatieve (deel)architecturen.
– Bijdragen aan advisering management Dienst ICT op (complexe) vraagstukken op de raakvlakken van de ICT, kosten, processen en risico’s.

Functie eisen (knock-out criteria):
– In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring als Software Beveiligings Architect bij een organisatie met meer dan 2000 medewerkers.
– In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring met Agile ontwikkelmethodieken.
– Aantoonbaar ruime werkervaring met het modelleren en opstellen van architectuurproducten.
– Minimaal CISSP certificering of aantoonbaar gelijkwaardige opleiding op het vakgebied Informatie Beveiliging
– Aantoonbare kennis van en ervaring met design-patterns en architecture-patterns.

Competenties:
– Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Netwerkvaardigheid:Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
– Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
– Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Overtuigingskracht: De kandidaat heeft ervaring met het vertalen van complexe technische vraagstukken naar begrijpbare, onderbouwde keuzes voor beslissers en is in staat deze overtuigend te presenteren.
– Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Geef in het CV een duidelijke beschrijving (SMART) waaruit blijkt dat u aan de gevraagde competentie(s) voldoet.

Functie wensen (Gunnings criteria):
– Aantoonbare werkervaring opgedaan als Software Beveiligings Architect in grootschalige complexe projecten in diverse domeinen zoals BI, Mobiel, Bedrijfsvoering en/of Internationale Betrekkingen.
– Aantoonbare kennis van en ervaring met het visualiseren van complexe infrastructuren.
– Aantoonbare kennis/ervaring met het toepassen van beveiligingsbeleid en security architectuur, securityaspecten van softwareontwikkeling en kennis van privacywetgeving.
– In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar ervaring als technisch adviseur en/of architect waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met diverse stakeholders in een politiek bestuurlijk gevoelige omgeving.
– Afgeronde HBO/WO meerjarige opleiding Informatica, Technische Bedrijfskunde of aantoonbaar gelijkwaardige opleiding.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 01-11-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: 1 x 10 maanden en 1 x 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-08-2017
Sluitingstijd: 17.00 uur
Gesprekken: week 36

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.