Aanvraag 20120287
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 juni 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functie omschrijving:
De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie.
Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. De Technisch Verantwoordelijke (System Architect) is verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen.
De Technisch Verantwoordelijke heeft, in deze, het aandachtsgebied beheertooling en IPAM (IP Adres Management).
Hier binnen worden de volgende bouwstenen onderscheiden:
– Netwerk Management
– Manager of Manager
– IP Management
– IT Service Management
– Business Service Management
– De Centrale Beheeromgeving van Operations

Takenpakket:
De werkzaamheden van de Technisch Verantwoordelijke
– Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwstenen;
– Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwstenen;
– Is verantwoordelijk voor technische impact analyses;
– Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren;
– Coacht de Sr Ontwerpers binnen de productieclusters.

Speelruimte:
– De Technisch Verantwoordelijke is verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen;
– Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
– De Technisch Verantwoordelijke neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten;
– Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling.
– Onderhouden van contacten met:
x andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren vof ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken;
x alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke;
x functionarissen binnen de productieclusters mbt de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen;
x met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen.

Functie eisen (knock- out):
– Afgeronde HBO opleiding;
– Minimaal 2 jaar ervaring als Systems Architect op het gebied van Netwerken, Connectiviteit;
– Minimaal 2 jaar ervaring met architectuur ontwerpen mbt WAN/LAN technologie;
– Minimaal 40 uur per week beschikbaar;
– Minimaal 2 jaar kennis van beheerconcepten en het opstellen van beheerarchitecturen;
– Minimaal 2 jaar kennis van IBM Netcool, HP BSM en Infoblox;
– Minimaal 2 jaar kennis op het gebied van Open Source toepassingen voor management, waaronder performance monitoring;
– Minimaal 2 jaar kennis op het gebied van netwerk infrastructuren;
– Minimaal 2 jaar kennis op het gebied van IT Service Management;
– Minimaal 2 jaar kennis op het gebied van beveiligingsconcepten voor de centralisatie van beheertoepassingen.

Functie Wensen:
– 3 tot 6 jaar ervaring als Systeemarchitect op het gebied van Netwerken, Connectiviteit.
– 3 tot 6 jaar netwerk gerelateerde ervaring m.b.t. Product Portfoliomanagement,
– 3 tot 6 jaar ervaring m.b.t. projectmanagementmethodieken;
– 3 tot 6 jaar ervaring met het bepalen van de consequenties en effecten van politieke & strategische besluitvorming op het eigen vakgebied,
– 3 tot 6 jaar kennis van Software Defined Networking (SDN)
– 3 tot 6 jaar kennis van bedrijfsprocessen en informatiesystemen,
– 3 tot 6 jaar ervaring met ketengericht werken vanuit het Service Domein Beheer, klantgericht en bouwsteen overstijgend richting te geven en wijzigingen vorm kunnen geven,
– 3 tot 6 jaar ervaring met oplossingen zowel vanuit techniek, management en beheerprocessen en klantbelang te beschouwen,

Competenties:
– Analyseren
– Beinvloeden
– Communiceren
– Conceptueel denken
– Initiatief
– Samenwerken
– Verantwoordelijkheid
– Visie

Project of reguliere taak:
Het betreft hier een reguliere taak.

Inzet Periode:
Schatting 1450 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1450 is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat gescreend te zijn (niveau B) door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van het Ministerie van Defensie.

Bijzonderheden vooraf (Wet DBA):
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Soesterberg
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1450 uur
Optie op verlenging: Ja (looptijd max. 4 jaar)
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-02-2017
Sluitingstijd: 17:00
Intakegesprek: 28-02-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.