Aanvraag 20121107
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum28 augustus 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s):
Het virtueel cluster Toezicht en Handhaving bestaat uit diverse organisatieonderdelen die Toezicht en Handhaving als taak hebben. Op basis van een business informatieplan, dat de gewenste ontwikkeling van de IV voor de komende vier jaar beschrijft, wordt planmatig aan de ontwikkeling van de IV gewerkt.

Functieomschrijving:
Opzet en uitvoering basis procesinrichting (Governance) en project opvolgen meldingen. Tevens het opzetten projectarchitectuur en project opvolgen meldingen.

Werkzaamheden:
– Inzicht, overzicht (in de vorm van platen en/of matrices) geven in de huidige governance structuur van het virtuele cluster Toezicht en Handhaving (TH).
– Bestaande sturende overlegvormen B/IV in relatie tot rollen en daaraan toegekende organisatieonderdelen, werkprocessen.
– Eigenaarschap van voorkomende ketenprocessen bedrijfsprocessen, werkprocessen, bedrijfsobjecten, applicaties.
– De samenhang tussen voorkomende B/IV keten-, bedrijfs- en werkprocessen, bedrijfsfuncties.
– De financieringsstromen voor Beheer en Vernieuwing van Informatievoorziening (IV).
– Relevante B/IV kaders, TH domeinarchitectuurprincipes.
– Op basis van bovenstaande en input/gesprek van/met stakeholders: overzicht belangrijkste structuur knelpunten van de governance.

Ontwerpen van gewenste situatie m.b.t. de governance van het virtuele cluster TH en specifiek voor Meldingen:
– Benoemen van relevante B/IV kaders, TH domeinarchitectuurprincipes die leiden tot verdieping/ontwerp van gewenste governance structuur;
– Sturende overlegvormen B/IV op strategisch, tactisch, operationeel niveau in relatie tot rollen en daaraan toegekende organisatieonderdelen, werkprocessen;
– Basis structuur primaire processen (t.b.v. uniformering van het domein;
– Eigenaarschap van ketenprocessen, bedrijfsprocessen, werkprocessen, bedrijfsobjecten, applicaties
– De samenhang tussen B/IV keten-, bedrijfs- en werkprocessen, bedrijfsfuncties;
– De financieringsstromen voor Beheer en Vernieuwing van IV;
– Ontwerp van de basis structuur bedrijfsobjecten TH in relatie tot primaire processen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt minimaal over Academisch / WO werk- en denkniveau.
– Je hebt kennis van architectuurraamwerken. Te denken aan GEMMA en DYA (Pronto-Demo-workflows).
– Je hebt in de afgelopen 15 jaar minimaal 7 jaar werkervaring in de architectuur opgedaan; Waarvan meer dan vijf jaar als enterprise architect.
– Je hebt aantoonbare ervaring met het modelleren in Archimate (met name in de bedrijfslaag en in de logische applicatielaag).
– Je hebt architectuurervaring opgedaan bij overheidsorganisaties/bent bekend met overheidsstandaarden.
– Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden.
– Je bent in staat/hebt ervaring met het organiseren en leiden van workshops.
– Je hebt ervaring met het werken op directie en management niveau.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt een Bedrijfskundige Informatica achtergrond ipv een ITtechnische expertise.
– Je hebt kennis en ervaring met domein Toezicht en Handhaving.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan binnen een gemeente.
– Je bent per direct beschikbaar

Competenties (op gevorderd niveau):
– Adviseren
– Analytisch vermogen (informatieanalyse)
– Bestuurs- en organisatiesensitiviteit
– Strategisch en tactisch handelen
– Organiseren en plannen
– Netwerken
– Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 28-08-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16-24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-08-2017
Sluitingstijd: 17:00
Gesprekken: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.