Aanvraag 20122039
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Bedrijfsonderdeel NS Operations is verantwoordelijk voor de uitvoering van het treinvervoer binnen en buiten Nederland. NS Operations verzorgt ook de logistiek, verstrekt reisinformatie, verkoopt vervoerbewijzen en beheert de klantenservice. NS Operations doet dit met ruim elfduizend medewerkers, van machinisten, hoofdconducteurs, medewerkers Veiligheid & Service tot logistiek medewerkers en marketeers op kantoor. Service Operations is één van de bedrijfsonderdelen die hier onderdeel vanuit maakt. Hier ligt de focus op operationele medewerkers die ons product dagelijks voor onze klant mogelijk maken.

Afdeling:
Het regieteam Service Stations en V&S maakt onderdeel uit van het Bedrijfsbureau Services & Operations (BB S&O) dat zich richt op het verbeteren van de processen in de operatie en werkt aan een betere samenwerking met andere bedrijfsonderdelen en afdelingen. Doel is om te zorgen dat S&O slagvaardiger kan omgaan met veranderingen en verbeteringen. Het bedrijfsbureau bestaat uit de afdeling Service & Support en de Regieteams ‘Service Trein’ en ‘Service Stations en V&S’. Met ongeveer 50 mensen maken wij het Bedrijfsbureau en staan wij dagelijks klaar om op een dienstverlenende wijze samen te werken om de doelen van onze organisatie te realiseren. Hoe doen wij dat? Door continu te verbeteren.

Met de herinrichting van S&O willen we onder andere zorgen voor snelle verbeteringen en adequate oplossingen. Het Bedrijfsbureau speelt hierin een belangrijke rol en richt zich op het continu verbeteren van de S&O-processen op de trein en het station, ook tijdens buitendienststellingen, evenementen en calamiteiten. Afhankelijk van het probleem, signaal of idee gaat één van de Regieteams of Service & Support ermee aan de slag. Daarnaast zorgen zij voor opleidingen, herinstructie en facilitaire zaken.

Omschrijving Opdracht:
De opdracht is gericht op de uitrol van de service/sales strategie NS alsmede het management vaardig maken om verandering te realiseren en te verankeren. Dit gaat specifiek over de uitrol BTS (Beheer Toegang Stations)/OV Chipkaart en Poortjes. Betreft reeds gesloten stations dan wel de stations die nog “live” gaan in 2018. Dit gaat al dan niet in samenwerking met OV partners (afhankelijk van het station).

Werkzaamheden:
– Faciliteren van de implementatie en de verankering van BTS Refresh door lijnmanagement voor de PE (Productie Eenheid) Service Station en PE Veiligheid en Service. Hetgeen betekent management vaardig maken om verandering te realiseren en te verankeren in eigen team; spiegelen/coachen van plaatselijk lijnmanagement ‘on the job’ maakt daar een groot onderdeel van uit.
– Volgen van zowel de dienstverlening behorend bij BTS Refresh (en de samenwerking daarbij tussen Veiligheid & Service en Service Stations) als ook het voorbeeldgedrag van het bijbehorende management.
– Voeden van het implementatieteam m.b.t. verbetervoorstellen in de volle breedte van BTS Refresh.

Resultaatgebieden:
– Klant/reizigerstevredenheid: Borgen dat door middel van uitvoering geven van programma BTS Refresh medewerkers daar zijn waar de klant ons nodig heeft.
– Medewerkersbetrokkenheid / Samenwerking: creëren van eigenaarschap bij management en medewerkers t.a.v. de eigenlijke livegang BTS als de verandering na de livegang met als uitgangspunt daar zijn waar de klant ons nodig heeft. Aandacht voor de verschuiving van agressie van boord naar wal. Hoe hiermee om te gaan en wat dit betekent voor Toezichthouden & handhaven& dienstverlening rond de poortjes voor verschillende medewerkers.
– Kennis en Informatie: van de werkwijze die de komst van BTS met zich meebrengt. Duidelijk hebben welke rol en verantwoordelijk een medewerker heeft en hoe hier invulling aan de te geven.
– Eigenaarschap lijnmanagement: Feedback geven op waarnemingen BTS Refresh. Feedback geven op eigenaarschap BTS Refresh. Spiegelen teammanagers op voorbeeldgedrag. Faciliteren dat een integrale dag-opstart (briefing/afstemming per dienst) vast onderdeel van het werk wordt (beste manier van werken).
– Communicatie: Checks op regelmatige communicatie (schriftelijk en lijn) conform planning en formats. Bijdragen concept ontwikkeling BTS Refresh/inzetmodel.
– Verbeterpunten: vertalen naar hanteerbare specs voor verdere conceptontwikkeling van het BTS inzetmodel.

Jouw Profiel:
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Je hebt ervaring met Lean.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Changemanager binnen een veranderende organisatie.
– Je hebt ervaring binnen een operationele omgeving.
– Je hebt aantoonbaar resultaat opgeleverd in een verandertraject.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO -opleiding.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Changemanager binnen een veranderende organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met Lean.
– Je hebt ervaring binnen een operationele omgeving.
– Je hebt aantoonbaar resultaat opgeleverd in een verandertraject.

Competenties:
– Organisatiesensitiviteit (speelt in op interne verhoudingen/politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie, legt makkelijk contacten met anderen en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op).
– Integriteit (houdt er zowel persoonlijk als zakelijk hoge ethische maatstaven op na, toont integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen, durft te interveniëren en te escaleren op een professionele manier).
– Oordeelsvorming (geeft rationele, realistische en gegronde adviezen, gebaseerd op het overwegen van alle beschikbare feiten en alternatieven).
– Impact (maakt een positieve indruk op anderen, heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over, is eisend in zijn handelen, dwingt af zonder autoriteit).
– Realisatie van doelen (voert projecten soepel uit, bereikt resultaat en zorgt ervoor dat belangrijke doelstellingen worden gehaald).

In de kern zit de focus op het in beweging krijgen van management teams om eigenaarschap voor het station te creëren, optimale samenwerking tussen verschillende waldisciplines met focus op toegevoegde waarde en bijdrage in plaats van focus op de taak. Het gedrag dat daar bij hoort is er een van een goede balans tussen ‘connect en engage’ (versus ‘command en control’). Je weet dit om te zetten en hanteerbaar te maken voor managers in de dagelijkse praktijk vanuit de overtuiging dat de winst vooral te behalen is in houding, gedrag en cultuur en minder in structuren en systemen. ‘Leading by example’ en is vooral praktisch van aard. Waarbij de toon is ‘hoe kunnen zaken nog beter’ met respect voor de prestaties in het verleden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht (en diverse stations in het land)
Startdatum: 01-03-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 19-02-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.