Aanvraag 20121533
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum4 december 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Beschrijving directie/afdeling:
De directie Informatisering & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT-infrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop.

Beschrijving aanleiding en omschrijving dienst:
A. Aanleiding: Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het opleveren van specificaties (functionele en technische eisen) ten behoeve van de verwerving van het nieuwe datanetwerk (Justitienet 4). Deze specificaties zijn de basis voor een Europese Aanbesteding. De Categoriemanager (CM) Vaste Connectiviteit Rijk (ondergebracht bij Rijkswaterstaat (RWS)) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanbesteding en de selectie van de leverancier in januari 2019.

B. Omschrijving dienst: Er is behoefte aan een zeer ervaren Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) voor met name het opstellen van specificaties ten behoeve van de verwerving van Justitienet 4 (JN4). De BC/IA legt verantwoording af aan de projectleider JN4 van JenV. De BC/IA zal de CM daarbij de inhoudelijke ondersteuning leveren (o.a. memorie van toelichting, beantwoorden vragen en selectie leverancier…). De behoefte qua inzet en planning (op hoofdlijnen) voor het aanbesteden van JN4 en de daarop volgende migratie is als volgt:
– Meedoen met marktverkenning in de vorm van leveranciers gesprekken. (nov/dec 2017)
– Opstellen specificaties, functionele eisen en wensen. (nov 2017 – apr-2018)
– Beantwoorden vragen van leveranciers tijdens aanbestedingsfase. (Jul 2018)
– Mede beoordelen van de ingediende offertes. (Sep 2018 – Nov 2018)
– Beschikbaar zijn tijdens migratiefase als ‘technisch geweten’. (Jan 2019 – Jul2020)

C. Hoofdlijnen functionele omschrijving JN4: JN4 maakt onderdeel uit van het EAR domein Connectdiensten (zie verder de ‘Kennisbank van de Enterprise Architectuur Rijksdienst’. Het rapport ‘Strategische Uitgangspunten Gemeenschappelijke Infrastructuur JenV 2017-2025’ (GeTIJ2 – vast te stellen door het CTO overleg JenV in oktober 2017), zal richtinggevend zijn m.b.t. de verwerving van JustitieNet4 (JN4). Connectdiensten zijn essentieel voor de verdere digitalisering binnen JenV. In toenemende mate wordt gevraagd naar bandbreedte en naar snelheid. Het netwerk voldoet in de komende jaren aan de volgende kenmerken:
– Het netwerk is schaalbaar, open en transparant en voorziet in toenemende behoefte tot samenwerkingen met ketenpartners en onderdelen binnen JenV, onder andere in Rijksverzamelpanden, maar ook bij de ontsluiting van het RijksOverheidsNetwerk (RON).
– Het netwerk zorgt voor transparante uitbreiding naar publieke vertrouwde Cloud aanbieders.
– Het netwerk borgt in samenhang met omliggende diensten de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie door het faciliteren van security zones;
– Security diensten, evenals Internet Access worden centraal aangeboden vanuit een door JenV geselecteerde partij. In 2025 zien we een verregaande integratie tussen vaste, mobiele en draadloze netwerken van JenV. De behoefte aan het tijd, plaats en apparaat onafhankelijk samenwerken (TPAW) wordt zo mogelijk maakt. Het is voor de eindgebruiker niet merkbaar waar de diensten technisch leven. Er is een eenduidige gebruikerservaring waar op basis van Single SignOn (SSO) gewerkt wordt. Daarnaast zullen besloten en openbare netwerken steeds verder naar elkaar toetrekken. Het netwerk is fijnmazig en verbindt Rijksverzamelpanden, Overheidsdatacenters en Rijksoverheidsnetwerken. Het netwerk schaalt dynamisch mee met de sterk groeiende vraag naar capaciteit. Daarnaast ondersteunt het netwerk, door toepassing van zoneringstechnieken in de security, de opslag van gerubriceerde informatie. Op basis van gestandaardiseerde koppelvlakken worden publieke Cloud aanbieders transparant ontsloten. JenV is hierdoor optimaal wendbaar in haar ICT Strategie en uitvoering van haar primair proces.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor de volgende termijnen: Uitgegaan wordt van een inzet van november 2017 tot en met april 2018 voor 16 tot 24 uur (t.b.v. opstellen van het bestek). Daarna, van de periode mei 2018 tot en met december 2018, een inzet van 8 uur per week voor het begeleiden van de Europese Aanbesteding (t.b.v. de leveranciersselectie). Tijdens de migratiefase, januari 2019 t/m juli 2020, maximaal 12 uur per week.
– Je hebt een afgeronde universitaire opleiding (master) IT of IT management.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt over relevante werkervaring met betrekking tot netwerk infrastructuur op strategisch niveau.
– Je hebt aantoonbare werkervaring van de JenV organisatie / het rijk of een vergelijkbare organisatie (meerdere organisaties die een federatief verband samenwerken).
– Je hebt aantoonbare werkervaring (afgelopen 6 jaar) het schrijven van een bestek ten behoeve van een Europese Aanbesteding.
– Je hebt aantoonbare werkervaring (afgelopen 6 jaar) met het begeleiden van een Europese Aanbesteding.
– Je hebt kennis (weet wat het is en hoe het werkt) van netwerken zoals MPLS en BGP.
– Je hebt ervaring met TOGAF en ARCHIMEDE met betrekking tot de EAR.

Interview criteria:
– Gemotiveerde belangstelling voor de functie
– In staat om zichzelf te presenteren
– Zelfstandig optreden
– Resultaatgericht
– Samenwerken binnen het projectteam

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 04-12-2017
Duur: voor de duur van het project, indicatie juli 2020.
Optie op verlenging: NNB
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 16-11-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: Week 47/48

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.