Aanvraag 20120321
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum6 maart 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Profiel opdracht:
De business controllers vormen een spilfunctie in de advisering aan het management. De pool business controller wordt gebruikt om tijdelijke druk snel op te kunnen vangen. We zijn op zoek naar Business controllers die direct breed in de organisatie ingezet kunnen worden.
De business controller is verantwoordelijk voor de brede control binnen de afdeling/ RVE waarin hij werkt.
Hij adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen binnen de rve en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt een wezenlijk onderdeel van zijn werk.

De business controller:
– Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de clusterdirecteur en de RVE-managers op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie en een diepgaande kennis van de primaire processen van het cluster;
– Ondersteunt het uitzetten van de juiste koers van het cluster en de wijze waarop resultaatsturing plaatsvindt;
– Adviseert de rve-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid
– Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid;
– Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid;
– Zoekt verbinding met en tussen de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsafdelingen waarbij hij/zij rekening houdt met het brede palet van risico’s en onderlinge samenhang;
– Is betrokken bij definiëring doelstellingen en prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing in de rve te komen;
– Adviseert de clustercontroller en doet voorstellen voor maatregelen en bijsturing
– Ziet er op toe dat de gemeentelijke- en clusterrichtlijnen binnen de rve worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;
– Geeft uitvoering aan de brede control binnen de rve gericht op doelrealisatie;
– Stemt de P&C-cycli van de rve af met de andere rve’s binnen het cluster;
– Voert regie op risicomanagement binnen de rve in samenspraak met de clustercontroller;
– Adviseert de clustercontroller over afwijkingen en adviseert over mogelijkheden tot verbetering;
– Draagt zorg voor adequaat en ordentelijk financieel beheer in de rve

Functie eisen:
– Je beschikt minimaal over aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald WO diploma.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een financieel advies of controlfunctie.

Functie wensen:
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in control- of financieel adviesfuncties bij Rijk, Provincie of Gemeente.
– Je hebt een WO diploma Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën en/of Economie
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Business Controller bij Rijk, Provincie of Gemeente

Competenties op expertniveau:
– Omgevingsbewustzijn
– Samenwerken
– Relatiebeheer
– Initiatief
– Resultaatgerichtheid
– Overtuigingskracht
– doorzettingsvermogen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Noord-Holland
Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-02-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.