Aanvraag 20122042
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum5 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Almere is binnen 30 jaar met meer dan 200.000 inwoners uitgegroeid tot een kleurrijke en fascinerende stad. Een aantrekkelijke stad voor iedereen die op het gebied van wonen of ondernemen zijn grenzen wil verleggen, een stad waar je vanwege de grote diversiteit en de uitstekende bereikbaarheid je wensen kunt realiseren! Als werkgever hebben wij oog voor je persoonlijke groei en inspireren wij je om je te ontwikkelen. Om steeds onze ambities waar te maken, staan de kernwaarden lef, snelheid, flexibiliteit, omgevingsgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken centraal.

De continuïteit en het succes van de gemeente Almere wordt in belangrijke mate bepaald door onze medewerkers. We investeren daarom in de kwaliteit van de medewerkers met als doel het potentieel van de medewerkers te ontwikkelen en beter te gebruiken. Competentiemanagement, opleidingen, flexibiliteit, mobiliteit en loopbaanbeleid staan daarin centraal. De gemeente Almere biedt je bij uitstek kansen om aan je verdere professionalisering te werken. De stad van de toekomst is dan ook op zoek naar medewerkers met toekomst.

Omschrijving Opdracht:
De belangrijkste werkzaamheden van de senior adviseur in het fysieke domein zijn:
– Coördineren van de verschillende planning & control producten (Programmabegroting, jaarrekening, voorjaarsnota en sturingsrapportages).
– Zelfstandige bijdrage leveren aan de verschillende planning & control producten.
– Het verzorgen van maandelijkse rapportages en bijbehorende analyses ten behoeve van het management.
– Het doen van verbeteringsvoorstellen op het gebied van bedrijfsvoering vraagstukken.
– Advisering van de budgethouders.

Rollen:
Er worden twee adviseurs gevraagd. Een van de adviseurs helpt met de doorontwikkeling van het AIB en in staat is de inhoudelijke aansturing van de PenC-ers vorm te geven. Daarbij horen de volgende taken:
– het coördineren van de P&C- cyclus voor het AIB.
– het geven van betrouwbare, beslissingsondersteunende informatie én analyses ten behoeve van het primaire proces.
– opstellen van financiële rapportages, analyseren van gegevens, het adviseren hierover richting management en het overdragen van kennis aan de overige financieel adviseurs.
De tweede adviseur is een adviseur die op meerdere accounts wordt ingezet: Gebiedsontwikkeling, programmabureau stad en Economische zaken.

Jouw Profiel:
– Je bent een adviseur die in staat is vorm en inhoud te geven aan Business Control.
– Samen met de adviseurs in binnen het domein ontwikkel je management informatie, geef je gevraagd en ongevraagd advies en werkt aan de verdere doorontwikkeling waar het team ruimtelijk domein de komende periode aan werkt.
– Je hebt naast de andere senioren een belangrijke taak in de uniformering van de werkzaamheden in de afdeling.
– Daarnaast wordt van jou verwacht dat je een voorbeeldrol vervult in de verdere doorontwikkeling van de afdeling.
– De medewerkers van control en advies ontwikkelen zich naar een spiegelfunctie en zijn een kritische adviseur van het management. Dit betekent dat de nadruk ligt op de verdere professionalisering van de adviesfunctie die het komende jaar op de agenda staat.

Aanvullende info:
Deze opdracht staat niet open voor een ZZP.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.
– Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als business controller binnen een gemeente.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt meerjarige werkervaring, opgedaan binnen de gemeente.
– Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, binnen beheer openbare ruimte en grondexploitatie en stedelijke ontwikkelingen in het fysiek domein binnen een gemeente.

Competenties:
Je bent een sterke extraverte persoonlijkheid met een goede omgevingssensitiviteit, analytisch vermogen, die resultaatgericht handelt en initiatiefrijk is en een prominente rol speelt in de doorontwikkeling van het team naar volwaardige business partner.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almere
Startdatum: 05-03-2018
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 21 en 22 februari 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.