Aanvraag 20121178
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum4 december 2017
Opdrachtgever
Locatie,
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak ten behoeve van het project Vervanging C2000-randapparatuur.

Functieomschrijving/Werkzaamheden:
Als implementatie coördinator lever je een bijdrage aan het coördineren, begeleiden en het in beheer brengen van C2000-randapparatuur. Je werkzaamheden betreffen onder andere het maken van planningen, afstemmen met gebruikers, leveranciers en beheerders, het fysiek begeleiden van leveranciers op de diverse locaties (door heel Nederland), het aansturen van mensen en het ondersteunen van de projectmanager op andere vlakken. Je bent ervoor verantwoordelijk dat de operationele gebruikers goed werkende communicatiemiddelen bezitten voor zowel op de persoon (portofoon) als in een voertuig, vaartuig of kantooromgeving (mobilofoon). De werkzaamheden zullen voor het grootste gedeelte worden ingevuld rondom de mobilofoons. Aangezien het betreffende project een groot logistiek component heeft, zowel in aantallen (duizenden artikelen) als hoeveelheid locaties, is het van belang dat je overzicht kan bewaren, een bijdrage kan leveren in de logistiek en voorraad kan beheren. Als Implementatie coördinator voer je de werkzaamheden uit binnen het project Vervanging C2000-randapparatuur onder regie van de projectmanager en werk je nauw samen met de in het project betrokken medewerkers van alle Defensieonderdelen en de andere projectteamleden.

Het onderstaande scenario is bedoeld om meer inzicht te geven in de daadwerkelijke werkzaamheden.
De C2000-randapparatuur dient te worden ingebouwd in allerlei Openbare Orde en Veiligheid (OOV) objecten. Dit kunnen zowel voertuigen, vaartuigen en vaste posten zijn. In bijvoorbeeld de regio Den Helder moet de implementatie coördinator afstemming zoeken met de Marine voor het verkrijgen van een geschikte locatie ten behoeve van het ombouwen van de apparatuur, moet tegelijkertijd afstemmen met de Luchtmacht voor het beschikbaar krijgen van brandweervoertuigen, met de Marine voor vaartuigen, met de beveiligingsorganisatie voor de voertuigen die in die regio rondrijden evenals de portiersloges. Uiteraard dat allemaal in samenspraak met de leverancier die capaciteit moet hebben voor het daadwerkelijke ombouwen. Tevens kan de situatie zich voordoen dat de voertuigen weggeroepen worden gezien hun taakstelling. Daarnaast zal de inbouwer/het inbouwteam dagelijks fysiek begeleid moeten worden op locatie. De werkzaamheden zijn dus ook vrij operationeel van aard.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde HBO opleiding in een IT- ,bedrijfskundige of logistieke richting.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met implementatietrajecten van fysieke producten.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het maken van planningen en het coördineren van de werkzaamheden.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met projectmatig werken.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met operationele werkzaamheden zoals beschreven in de functie omschrijving zoals begeleiding, toezicht houden, kwaliteitscontrole, plannen.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met Defensie IT en systemen en/of ervaring met het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) domein.
– Je hebt kennis van en ervaring met C2000.
– Je hebt ervaring met implementatie trajecten.
– Je hebt ervaring met logistieke processen en het verwerken van grotere aantallen fysieke spullen.

Competenties:
– Plannen en organiseren
– Flexibiliteit
– Resultaatgericht
– Samenwerken
– Communiceren
– Besluitvaardig
– Initiatief
– Punctualiteit
– Hands-on mentaliteit

Inzet Periode:
Schatting 2500 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 2500 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Standplaats:
Tijdens de inwerk periode zal de standplaats voornamelijk Utrecht en Dongen zijn, daarna zal het werk door heel Nederland zijn. Frequentie van de betreffende locaties is van te voren niet aan te geven.

Bijzonderheden:
– Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.
– Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: B.

Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht / Dongen
Startdatum: zsm na screening
Duur: 2500 uur
Optie op verlenging: Ja (tot max. 4 jaar)
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: ca € 85
Sluitingsdatum: 06-09-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 38/39

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.