Aanvraag 20120475
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum10 april 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Algemeen:
Bureau Infrastructuur & Support (BIS) draagt zorg voor een optimale beschikbaarheid van de ICT infrastructuur van de opdrachtgever. Dit omvat het beheer van servers, storage, netwerk, telecom en de applicaties die voor de eindgebruikers beschikbaar zijn. Daarnaast voorziet het bureau in de eerste lijnsondersteuning voor de gebruikers.
Het technisch beheer omvat, naast de dagelijkse zorg voor de goede werking, ook het voorbereiden en coördineren van wijzigingen op de ICT infrastructuur, zodat de beschikbaarheid en continuïteit van de systemen gewaarborgd blijft. Bij de opdrachtgever wordt gebruik gemaakt Citrix XenApp en XenDesktop en RES Workspace. XenApp, XenDesktop en de daarbij behorende (virtuele) backend servers draaien op een Citrix XenServer platform. Voor de applicatieservers en overige infrastructuur wordt op ruime schaal VMWare toegepast.

De opgave:
Momenteel wordt gewerkt aan vervanging en upgrading van de gehele Citrix-omgeving. De huidige Citrixomgeving (Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 6.5, RES Workspace 2014) dient nog tot medio 2017 operationeel te blijven. Het huidige Citrixteam zal daarvoor tijdelijk versterkt moeten worden.

De medior specialist zal belast zijn met:
– Dagelijks monitoren en beheer van de Citrix-omgeving;
– Voorbereiden en uitvoeren van changes (inclusief up-to-date houden van de omgeving);
– Oplossen van incidenten;
– Bijdrage leveren aan de vernieuwing van de Citrix-omgeving.

Afdeling Informatisering & Automatisering:
De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) wordt steeds uitgedaagd door externe veranderingen en door interne behoeften en verwachtingen. I&A maakt samen met de provinciale gebruikers en partners keuzes om het gevoelige evenwicht te bewaren tussen de beschikbare middelen en het voorzien in behoeften, vernieuwen en innoveren.
De opdrachtgever beschikt over een Microsoft omgeving en een gevirtualiseerde desktop omgeving op basis van Citrix.
De afdeling Informatisering & Automatisering kent vijf specifieke aandachtsgebieden:
– Bureau Infrastructuur & Support (BIS). BIS zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de ICT infrastructuur (computers, tablets, telefoons) en beheert alle applicaties, het netwerk, de gegevensopslag en de telecommunicatie van de opdrachtgever.
– Bureau Bedrijfsinformatie (BBI). De opdrachtgever verwerkt en produceert bij de uitvoering van haar kerntaken heel veel digitale geo- en bedrijfsinformatie. BBI helpt provinciale collega’s bij het beheer en gebruik hiervan. Daarnaast beheert BBI applicaties die door de organisatie worden gebruikt.
– Bureau Documentaire Informatie (BDI). BDI ondersteunt het werk van provinciale medewerkers met middelen om documentaire informatie digitaal te ontsluiten en te beheren. Vindbaar en toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook ondersteunt BDI digitale bedrijfsprocessen.
– Bureau Advies & Beleid (BAB). Informatisering & Automatisering is een integraal onderdeel van ieders werk geworden. BAB kijkt samen met provinciale medewerkers hoe alle taken nog beter uitgevoerd kunnen worden en hoe nieuwe IT-oplossingen en innovaties binnen het totaalplaatje van de opdrachtgever passen.
– Portfoliomanagement (PM). Portfoliomanagement heeft als doel om enerzijds de beschikbare ICT-middelen in te zetten op de, vanuit organisatieperspectief gezien, meest cruciale projecten en anderzijds om de projecten op een zo goed mogelijke manier en conform afspraak uit te voeren.

Functie eisen (knock out criteria):
– Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
– Relevante Microsoft certificering op het niveau van tenminste Microsoft Server 2012;
– Minimaal een Citrix CCAA certificaat of hoger;
– Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare praktijkervaring met het beheer van een Citrix-omgeving op het niveau van Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 6.5, Citrix Provisioning Services en RES Workspace.

Functie wensen (Gunningscriteria):
– Citrix CCA Netscaler certificaat.
– RES RWMCP 2012 certificaat.
– APP-V examen afgerond.
– Meer dan 5 jaar aantoonbare praktijkervaring met het beheer van een Citrixomgeving op het niveau van Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 6.5, Citrix Provisioning Services en RES Workspace.

Competenties:
– Communicatief ingesteld;
– Pro-actief ingesteld;
– Goed kunnen samenwerken binnen een team;
– Klantgericht kunnen denken en goed kunnen communiceren;
– Doelmatig handelen;
– Integraal werken: de eigen bijdrage afstemmen op de context van de organisatie, rekening houdend met diverse invalshoeken, vakgebieden en beleidsterreinen;
– Prestatiemotivatie: hoge eisen stellen aan het werk waaruit blijkt dat je niet tevreden bent met gemiddelde prestaties;
– Verantwoordelijkheid: de consequenties aanvaarden van gemaakte afspraken. Nog anderen, nog de omstandigheden de schuld geven wanneer afspraken niet worden nagekomen;
– Vertrouwen opbouwen: is in staat bij anderen vertrouwen te wekken door een professionele, integere, deskundige en doelmatige houding.

Overige eisen:
Je dient te beschikken over een laptop.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 10-04-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: Ja, inhuur is maximaal 24 maanden
Inzet: 40 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 24-03-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 03-04-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.