Aanvraag 20120322
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum3 april 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdrachtomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een ondernemende, inspirerende en enthousiaste clustercontroller voor de afdeling Concerncontrol die, samen met de concerncontroller, vier clustercontrollers en de concernbrede risicomanager, ervoor zorgt dat de provincie in control is en blijft.
Een controller die zich uitgedaagd voelt door de visie op control 2.0 van de provincie, en zijn of haar bijdrage wil leveren aan het invoeren ervan. Deze visie komt in het kort neer op drie bewegingen:
1. Naar de voorkant: van toetsen achteraf naar adviseren vooraf en tussentijds;
2. In de breedte: van de ‘smalle’ financial control naar de volle breedte van management control;
3. Ook meedoen en helpen: niet alleen signaleren en bedenken, maar ook zelf meedoen. en medeverantwoordelijkheid nemen voor een resultaat. Concerncontrol als coproducent.

Het werkplan 2017 van Concerncontrol is ambitieus en vraagt om samenwerken, creativiteit, initiatief, resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen. Speerpunten van dat plan zijn: governance van verbonden partijen, realisatie van het invoeringsplan risicomanagement, beleidscontrol, kwaliteit van de stukkenstroom naar Gedeputeerde Staten (GS) en de advisering van de bedrijfsvoeringsclusters over hun middelencontrols. Daarnaast is Concerncontrol aan het ontdekken wat opgavengestuurd werken in netwerken voor hen en de provincie betekent. En wat het begrip publieke waarde inhoudt. Mogelijk dat hier een visie op control 3.0 uit tevoorschijn komt. Op Brain hebben we recent onze visual over deze beweging gepubliceerd, Continu in control.

De opdracht bestaat uit:
– Het accounthouderschap van een of meer clusters en/of actieve achtervang voor de andere controllers bij het toetsen van GS-dossiers;
– Het in opdracht van de concernbrede risicomanager zelfstandig organiseren en begeleiden van risico-analysesessies bij de clusters voor hun belangrijkste GS-dossiers;
– Samen met de controllers uitvoeren van de geplande evaluaties voor governance van verbonden partijen en beleidscontrol, en van de advisering over de middelencontrols van de bedrijfsvoeringsclusters;
– Bijdrage aan het ontdekken van de betekenis voor public controlling van opgavengestuurd werken in netwerken en van het begrip publieke waarde.

Het toetsen van de beslisdocumenten voor GS is een belangrijke taak van Concerncontrol. Met de toets dragen we bij aan volledige en juiste informatie in deze stukken, zodat GS afgewogen besluiten kan nemen. Als clustercontroller moet je in staat zijn in een korte periode, en vaak onder tijdsdruk, tot een gebalanceerd toetsoordeel te komen.

Jouw Profiel:
– Je werkt en denkt op academisch niveau.
– Je hebt een afgeronde relevante opleiding op WO-niveau (zoals bedrijfseconoom, bedrijfskundige, bestuurskundige, enzovoorts), evt. aangevuld met een postacademische opleiding voor (of er mee bezig) registercontroller, certified public controller of registeraccountant.
– Je hebt ervaring als controller in het publieke domein (of op het snijvlak van publiek en privaat).
– Je brengt concrete kennis en ervaring mee op een of meer onderdelen van de klus.
– Je bent gemotiveerd om de visie op control tot een succes te maken, en kunt dit goed ‘over de bühne’ brengen.
– Je hebt geadviseerd over complexe beleidsprocessen en/of uitvoeringsprocessen in een politiek-bestuurlijke, dynamische omgeving.
– Je bent een stevige en integere gesprekspartner die oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen en in staat om verbinding te maken.
– Je bent een doortastende, overtuigende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus.
– Je bent organisatiesensitief, initiatiefrijk en besluitvaardig.
– Je bent ‘self-propelling’: na een korte inwerkperiode in staat om zelfstandig te werken.

Gunningscriteria:
– Je hebt een afgeronde relevante opleiding op WO-niveau (zoals bedrijfseconoom, bedrijfskundige, bestuurskundige, enzovoorts), evt. aangevuld met een postacademische opleiding voor (of er mee bezig) registercontroller, certified public controller of registeraccountant.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als controller in het publieke domein (of op het snijvlak van publiek en privaat).
– Je brengt concrete kennis en ervaring mee op een of meer onderdelen van de klus en je hebt hier een aantal concrete voorbeelden van

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Bosch
Startdatum: 01-04-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: –
Inzet: 36 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 01-03-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week van 13 maart

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.