Aanvraag 20120492
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 april 2017
Opdrachtgever
Lokatie,
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Organisatieonderdeel RWS Corporate Dienst:
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
Onze Corporate Dienst (CD) vervult een prominente rol in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. De CD zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de huidige Staf DG en de RWS-organisatieonderdelen. Dit gebeurt door het leveren van excellente diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, communicatie, facilitaire en financiële dienstverlening en bestuurlijke juridische zaken en vastgoed. Daarnaast is de CD zorg- en huisbaas voor de productspecifieke eenheden en landelijke projecten ten behoeve van de directeur Algemene Corporate Taken (ACT).

De afdeling – Programma RWS-Content Management:
Het programma RWS-Content Management realiseert, in opdracht van het bestuur van RWS, een platform om het digitaal documentbeheer en de digitale samenwerking te optimaliseren. Kern van het platform vormt het voor RWS ingericht Document Management Systeem dat operationeel gemaakt is met behulp van SharePoint 2013 en het verbinden van SharePoint 2013 aan HPE-RM. Via deze record management applicatie van HPE dient borging en archivering van documenten digitaal georganiseerd te worden.
De introductie van het digitaal platform betekent voor de ongeveer 9500 medewerkers van RWS dat afscheid genomen wordt van bestaande hulpmiddelen om het documentbeheer te organiseren. Ook zullen de medewerkers van RWS zelf verantwoordelijk worden voor de eigen informatievoorziening. De introductie van het digitaal platform is pas een succes wanneer alle medewerkers van RWS het platform gebruiken. Medewerkers behoren vertrouwen te krijgen in de nieuwe hulpmiddelen en de nieuwe werkwijzen.
Het programma RWS-CM is verantwoordelijk voor de realisatie van het platform, het realiseren van de veranderopgave, het implementeren van het platform binnen de talrijke projecten en afdelingen en de overdracht van het beheer van het platform aan de staande organisatie.

Functieomschrijving:
De programmasecretaris ondersteunt de programmamanager in de besturing en beheersing van het programma RWS-Content Management (RCM). Tot de taken behoren:
– Risicomanagement: het regelmatig houden van risicosessies en het opstellen en beheren van een risicologboek voor alle projecten binnen het programma.
– Financien: monitoring en en analyse van de financiële stand van zaken van het programma. Hierbij word je ondersteund door de medewerker Financiele ondersteuning.
– Contracten: beheren van inhuurcontracten, inzicht in verantwoording inzet capaciteit en verzorgen van verlengingsaanvragen en nieuwe inhuuraanvragen ten behoeve van het programma.
– Informatie: verantwoordelijkheid voor het dashboard van alle relevante informatie en het actueel houden van de intranetpagina van het programma RCM
– Planning: verantwoordelijk voor monitoring en beheren van de masterplanning door regelmatige afstemming met de projectleiders. Zorgen voor een nauwgezette kwaliteits- en voortgangsbewaking.
– Secretaris: Plannen, opstellen van de agenda en het maken van het verslag van het 6-wekelijkse stuurgroepoverleg, opdrachtgeversverleg en overige relevante overleggen.
– Communicatie: opstellen communicatieplan en -kalender. Voor de uitvoering hiervan word je ondersteund door een medewerker Programmaondersteuning.

Samen met anderen:
Je bent sterk in samenwerken. Je werkt nauw samen met veel verschillende partijen en onderhoudt goede relaties met hen. In je advisering inspireer je de medewerkers tot optimale samenwerking. Je weet de programmamanager en medewerkers zeer adequaat te ondersteunen, begeleiden en aan te sturen. Je coacht hen en bent hun inhoudelijke vraagbaak. Met je scherpe blik houd je ook toezicht op het werk van derden. Doorlopend zorg je voor afstemming met andere projectmanagementdisciplines binnen het project.

Elke dag beter:
Je bent altijd op zoek naar innovatieve ideeën en je bent in staat om andere mensen hierin mee te krijgen. Je komt met voorstellen voor vernieuwde en of verbeterde methoden, werkwijzen, werkprocessen, producten en oplossingen. Je maakt je sterk voor de borging van kwaliteit. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en social media.

Functie eisen (Knock-out Criteria):
– Je hebt minimaal HBO-werk en denkniveau.
– Je bent gecertificeerd in IPMA-C en/of Prince2 en/of vergelijkbare projectmanagementmethode.
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met risicomanagement van grote projecten.
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het beheersen van een programma.
– Je hebt gedegen kennis van planningsmanagement, financieel management en/of informatiemanagement
– Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in communicatie en kan dit omzetten in een communicatieplan.
– Je kunt presentaties samenstellen die vanaf operationeel tot bestuurlijk niveau te gebruiken zijn.
– Je kunt kort en bondige verslaglegging doen van overleggen
– Je bent een onafhankelijke denker, flexibel, klantgericht en hebt bewezen (in samenwerking met anderen) het afgesproken resultaat op tijd te bereiken.
– Je kunt goed samenwerken, plannen, organiseren en innovatief handelen. Je neemt initiatief.
– Je kunt omgaan met organisatorische onduidelijkheid.
– Je bent resultaatgedreven, aanspreekbaar, integer, ondernemend en verbindend.
– Je beschikt over organisatiesensitiviteit.

Meest essentiële competenties
– Analyserend vermogen
– Samenwerken
– Leervermogen
– Initiatief
– Plannen en organiseren
– Overtuigingskracht
– Organisatiesensitiviteit
– Flexibiliteit
– Innovatief handelen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht, in overleg deels mogelijk in Delft
Startdatum: 01-04-2017
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging:  12 maanden
Inzet: 32 uur per week
Tarief:  Marktconform
Sluitingsdatum: 24-12-2016
Sluitingstijd: 09:00 uur
Gesprekken: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.