Aanvraag 20122173
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum26 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving:
Financien is op zoek naar een Coördinerend adviseur Planning & Control en Advies.

Werkzaamheden:
– De coördinerend adviseur geeft gevraagd en ongevraagd financieel advies over complexe projecten en strategische/tactische beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of het stadsdeel waar hij/zij voor werkt.
– De coördinerend adviseur bereidt op verzoek de directeur voor op de GMT vergadering door het annoteren van stukken en het schrijven van GMT-flappen. Is tevens sparringpartner voor het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of stadsdeel, voert adviesgesprekken met budgethouders van het organisatieonderdeel.
– De coördinerend adviseur stemt af met de accountmanager backoffice van de organisatieonderdeel Financiën. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor de directeur en gesprekspartner van de business controller (bij de stadsdelen is tevens het afdelingshoofd Bestuur en Organisatie aanspreekpunt voor zover het de bestuurlijke P&Cproducten betreft). Vanuit die rol voert hij/zij maandelijks gesprekken met de directeur en met budgethouders van omvangrijke en complexe domeinen en heeft regulier afstemmingsoverleg met de businesscontroller.
– De coördinerend adviseur stelt prognoses op en betrekt daarbij de inhoud, voert complexe financiële analyses uit, koppelt inhoud aan cijfers en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario’s binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de coördinerend adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing
– Tot slot neemt de coördinerend adviseur deel aan organisatieonderdeel-overschrijdend overleg en participeert in of geeft leiding aan projecten en ontwikkelingen bij het organisatieonderdeel Financiën die worden gekenmerkt door een maatschappelijk afbreukrisico en omvangrijke budgetten. Van de coördinerend adviseur wordt verwacht mee te denken over niet duidelijk omlijnde vraagstukken en daarover te adviseren. De coördinerend adviseur is vanuit zijn financiële expertise gesprekspartner bij grote en complexe inkoopprocessen.
– De coördinerend adviseur heeft een hoge mate van politieke sensitiviteit en is in staat een inschatting te maken in hoeverre geconstateerde financiële ontwikkelingen een politieke impact kunnen hebben en signaleert/escaleert daarop.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s):
De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management van het organisatieonderdeel en stadsdeel. De financieel adviseurs werken op locatie, met kennis van het werkveld. Dat kan een organisatieonderdeel of stadsdeel zijn. Zij zijn het ‘gezicht’ van financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, allround adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
– Je bent in het bezit van een erkend WO Diploma Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of in een ander relevant financieel gebied
– Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) als (functioneel) leidinggevende van een team met financieel adviseurs bij een 100.000+ gemeente.
– Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het aansturen van complexe projecten.
– Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het voeren van overleg met het hoger ambtelijk management.
– Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van advisering en formuleren van adviezen in een politiek-bestuurlijke context, in het bijzonder binnen het financieel domein.
– Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het terrein van beleidsrealisatie (incl. P&C-cyclus: Begroting, Voor- & Najaarsnota en Jaarrekening) binnen het financieel domein.
– Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) als leidinggevende van kaderstellende en richtinggevende projecten voor de financiële bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt zeer goed ontwikkelde Excel vaardigheden.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in een financiële functie bij een G4-gemeente en bij voorkeur Gemeente Amsterdam.
– Je hebt in de afgelopen 3 jaar kennis en ervaring opgedaan met de systemen LIAS en Amsterdams Financieel Systeem (AFS).

Competenties:
– Omgevingsbewustzijn, expert niveau.
– Samenwerken, expert niveau.
– Relatiebeheer, expert niveau.
– Resultaatgerichtheid, expert niveau.
– Overtuigingskracht, expert niveau.
– Initiatief, expert niveau.
– Aansturen, gevorderd niveau.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 26-03-2018
Duur: 01-09-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 07-03-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.