Aanvraag 20122057
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum21 mei 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
Geld is bijna altijd het motief van criminelen. De financiële recherche doet onderzoek om crimineel bezit af te nemen. Crimineel bezit bestaat uit geld en bezittingen die op onrechtmatige wijze zijn verkregen. Door verduistering, fraude, afpersing, diefstal of illegale handel. Op districts-, regionaal en (inter)nationaal niveau wordt intensief samengewerkt om geldstromen van criminelen inzichtelijk te maken en financieel gewin uit misdaad af te nemen. Ook wordt ten behoeve van slachtoffers beslag gelegd en draagt financieel opsporen bij aan waarheidsvinding en het oplossen van strafbare feiten. Financieel specialisten hebben een nadrukkelijke rol in het rechercheren, adviseren en overdragen van financiële kennis. De opbouw en versterking van teams in een nieuwe organisatiestructuur vraagt de nodige flexibiliteit en creativiteit. De portefeuillehouder Financieel Economische Criminaliteit zoekt een manier die criminele financiële onregelmatigheid bij een persoon voorspellen. Politiegegevens worden bijeengebracht in een Analytical Data Services omgeving. Het idee is een voorspellend model te bouwen dat aanwijzingen geeft over criminele financiële onregelmatigheid.

Doelstelling:
Het gefundeerd scoren op criminele financiële onregelmatigheden, het presenteren van deze gegevens aan de operatie, en het verwerken van de feedback opdat het voorspellend model nauwkeuriger wordt.

Verantwoordelijkheden:
Het opleveren van een voorspellend model, dat werkt in een complexe Analytical Data Service omgeving en steeds nauwkeuriger wordt dmv het toepassen van machine learning.

Vakmatige taken:
– Data Science, in het bijzonder:
– Feature engineering
– Feature selectie
– Modelleren
– Voorspellingen begrijpelijk presenteren

Contacten:
Met collega data Scientists, met de product-owner, met vertegenwoordigers van het operationele veld.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in het project.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 21-05-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2018 voor 20 uur per week.
– Je hebt minimaal 1 jaar hands-on aantoonbare ervaring met het opsporen van financiële onregelmatigheden (fraude of criminaliteit) met behulp van machine learning in grote hoeveelheden gegevens.
– Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met Data Science en het maken van machine learning modellen.
– Je beschikt over een afgeronde en geaccrediteerde WO opleiding in de bèta richting (MSc in een van de toegepaste of exacte wetenschappen).
– Je hebt werkervaring in de gehele cyclus van Data Science. Dit volgens de methodiek CRISP-DM. Ervaring van het deployen van gebouwde modellen in een grootschalige Hadoop omgeving met behulp van R en Python.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt samengewerkt met Financieel Specialisten, Econometristen en/of Economen.
– Je hebt kennis van en werkervaring met RedHat Enterprise Linux 6.
– Je hebt kennis en werkervaring met Apache Spark interface.

Competenties:
– Organisatiesensitiviteit: je speelt in op interne politiek en bent alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
– Overtuigingskracht: je toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Delegeren: je draagt onderdelen van de eigen taak en de daarbij behorende bevoegdheden over aan anderen en stimuleert en instrueert de ander om deze taken en verantwoordelijkhedengoed te vervullen.
– Organisatievermogen: je bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Je evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Klantgerichtheid: je herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: je maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
– Systeemdenken: je herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en bent je bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 21-05-2018
Duur: 31-08-2018
Optie op verlenging: Nee
Inzet: 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: maandag 5 of dinsdag 6 maart 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.