Aanvraag 20122024
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 april 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2019 werken de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. samen in de ambtelijke fusieorganisatie ‘DDFK-gemeenten’. Per 1 januari 2019 gaan drie van deze gemeenten, namelijk Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. ook bestuurlijk fuseren, oftewel herindelen. Er ontstaat dan een nieuwe gemeente die verder gaat onder de naam Noardeast-Fryslân. Dantumadiel blijft zelfstandig, maar zal diensten afnemen van de nieuwe gemeente. Voor het project ICT-herindeling is een plan opgesteld. Hierin staat de opdracht om de voor de herindeling noodzakelijke technische, functionele en organisatorische ICT-veranderingen te definiëren en te implementeren. Op een dusdanige wijze dat dit niet ten koste gaat van de continuïteit van de huidige dienstverlening en bedrijfsvoering en de continuïteit van de informatievoorziening en ICT van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân én de gemeente Dantumadiel vanaf 1 januari 2019 ook is gewaarborgd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gemeente Schiermonnikoog, die voor bepaalde diensten waarin wij hen ondersteunen ook afhankelijk is van bepaalde applicaties. Openheid, transparantie en goed samenspel met de verschillende stakeholders vormen een belangrijke succesfactor voor ieder lid van het team. Naast natuurlijk kennis van zaken als het gaat om het gemeentelijke applicatielandschap en herindelingen. Samenspel richt zich op de verschillende proceseigenaren en procesbeheerders van de eigen organisatie, de functioneel applicatiebeheerders, Shared Service Leeuwarden (verantwoordelijk voor technisch beheer en hosting) en onze applicatieleveranciers. Voor een succesvolle realisatie wordt een projectteam ingericht. Hierin zijn alle noodzakelijke disciplines centraal vertegenwoordigd. Het projectteam werkt intensief samen met de functioneel applicatiebeheerders van ca. 13 applicatieclusters.

Deze clusters vallen in 2 groepen uiteen:
– Kernapplicaties incl. Burgerzaken-werkplekken.
– Overige applicaties incl. gebruikersdata.

Omschrijving Opdracht:
Voor iedere groep zoeken wij een enthousiaste, zelfbewuste en energieke deelprojectleider. Trekkers die erop gericht zijn de gemeentelijke ICT een flinke kwaliteitsimpuls te geven.

Verantwoordelijkheden:
– Het behalen van afgesproken resultaten voor alle bij het deelproject behorende applicatieclusters.
– Opstellen van een pragmatisch uitvoeringsplan per deelproject, gericht op migratie / harmonisatie van applicatiedata (m.n. Centric-applicaties) en migratie / harmonisatie van gebruikersdata (ongestructureerde data waaronder e-mail) alsmede applicatiedata van overige niet-kernapplicaties.
– Inrichten van de organisatie van het deelproject en de verschillende applicatieclusters in.
– In samenwerking met functioneel applicatiebeheer per applicatiecluster een migratiedraaiboek ontwikkelen.
– Rapporteren aan de projectleider en deze waar nodig kunnen vervangen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 2 april 2018 tot en met 31 januari 2019 voor gemiddeld 24 uur per week. Ook rond de feestdagen en de jaarwisseling.
– Je hebt 5 á 10 jaar ervaring in het leiden van complexe (deel)projecten binnen het vakgebied.
– Je beschikt over HBO-werk en denkniveau (gediplomeerd).
– Je hebt kennis van Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA), open standaarden en koppelingen.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent HBO-gediplomeerd op het vakgebied ICT / Projectmanagement.
– Je hebt begrip van de lokale cultuuraspecten.
– Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
– Je bent in staat om tegenstellingen te overbruggen en blijvende  betrokkenheid te waarborgen.

Competenties:
– Creatief resultaatgericht
– Omgevingsbewust
– Communicatief vaardig
– Klantgericht
– Geduldig en vasthoudend
– Planmatig en gestructureerd

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: De gemeentehuizen van de DDFK-gemeenten en soms ook gemeente Leeuwarden
Startdatum: 02-04-2018
Duur: 01-02-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: gemiddeld 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-02-2018
Sluitingstijd: 17:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.