Aanvraag 20121545
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 december 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Kamer van Koophandel:
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken.
Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.

Omschrijving opdracht:
Door een grote hoeveelheid veranderingen die vanuit de wetgever worden ingegeven, hebben we op de korte termijn behoefte aan enterprise architect die zich richt op het domein Registers. Op basis van je architectuurkennis en -kunde weet je richting te geven aan oplossingen binnen het domein. Je kunt vanuit de architectuur het domein eenduidig afbakenen waardoor afhankelijkheden met andere domeinen, programma’s en projecten geïdentificeerd en beheerst worden. Met name de relatie met het programma Kern Gezond is belangrijk en stelt hoge eisen aan de senioriteit binnen het vakgebied. Een goede communicator die zijn verhaal overtuigend weet te brengen op alle niveaus in de organisatie. Kennis en ervaring met standaarden en relevante ontwikkelingen binnen de overheid zijn voor deze opdracht cruciaal.

Dit ga je doen:
Ter ondersteuning van de interne entrerprise architecten zijn wij op korte termijn op zoek naar een enterprise architect die een stevige bijdrage levert aan het opzetten van de referentiearchitectuur en de doelarchitecturen. Deze architecturen zijn belangrijk voor de verdere vormgeving van het domein. Je moet in staat zijn om vanuit de referentie architectuur de kaders & richtlijnen op te stellen voor de projecten/veranderingen die binnen het domein Registers vorm moeten krijgen. Verder monitor je de wijze waarop de kaders & richtlijnen zijn geborgd binnen de project start architecturen. Er worden hoge eisen gesteld aan je communicatie skills.
Je zorgt voor goede en toegankelijke documentering van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorg je voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.

Jouw Profiel:
– Minimaal Academische opleiding
– Academisch werk en Denkniveau
– Kennis van een breed scala aan concepten zoals: BPM, WFM, ECM, Document management, SOA, Identity Management, beveiliging en Privacy, Lean, etc..
– Tevens kennis van cq ervaring met Togaf (framework) en DYA, Archimate (modelleringstaal), BIZZDesign, Overheidsreferentie architectuur – NORA
– Minimaal 10 jaar werkervaring in ICT waarvan minimaal 5 jaar ervaring met Enterprise Architectuur in complexe omgevingen (als Enterprise Architect of Senior Architect)
– Ervaring met het vertalen van ambities en uitvoeringsvraagstukken in toepasbare architecturen en principes.
– Ervaring met digitale dienstverlening.
– Ervaring binnen complexe applicatie, data en project-omgevingen.
– Overtuigend communicatief, organisatorisch sterk, projectmanagementkwaliteiten
– Hands on mentaliteit binnen het programma
– Iemand die de samenwerking maximaal opzoekt

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding .
– Je hebt kennis van een breed scala aan concepten als: BPM, WFM, ECM, Document Management, SOA, Identity Management, beveiliging en privacy, Lean, etc.
– Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring in de ICT waarvan minimaal 5 jaar ervaring met Enterprise Architectuur.
– Je hebt meerjarige ervaring met het vertalen van ambities en uitvoeringsvraagstukken in toepasbare architecturen en principes.
– Je hebt meerjarige ervaring binnen complexe applicatie, data en project-omgevingen.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van Toga (framework) en DYA, Archimate (modelleringstaal), BIZZDesign, Overheidsreferentie architectuur – NORA.
– Je hebt meerjarige ervaring met digitale dienstverlening.

Competenties:
– Organisatiesensitiviteit: De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.
– Plannen en organiseren: De kandidaat vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.
– Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.
– Projectmanagement: Kandidaat kan projectmatig werken.
– Overtuigingskracht: Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-12-2017
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 2 x 1 jaar
Inzet: 40 uur per week
Tarief: Maximaal € 90
Sluitingsdatum: 16-11-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 22-11-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.