Aanvraag 20120494
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum3 april 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving organisatie:
De Opdrachtgever is zowel een advies- als uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw en de Wlz. De Opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Het belang van een goede informatievoorziening is de afgelopen jaren sterk toegenomen: klant- en werkproces worden in toenemende mate ondersteund door de kwaliteit en toegankelijkheid van de onderliggende informatie. Verder is informatie ook bepalend bij het tot stand komen van beleidskeuzes, het verantwoorden van bestedingen en het sturen van de ketens. Het is daarom van belang dat alle partijen in de keten met elkaar intensief samenwerken om de inrichting en onderlinge samenhang van de informatievoorziening én onderliggende technische voorzieningen te borgen.

Sinds januari 2016 vallen een aantal IZO-activiteiten onder de hoede van De Opdrachtgever. De Expertgroep IZO is er hier een van. Ten behoeve van het Informatieberaad van het Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt de Expertgroep aan een toekomstbeeld voor architectuur in de langdurige zorg en ondersteuning.

Omschrijving opdracht en werkzaamheden:
Het beheerteam iStandaarden, dat valt onder de afdeling Informatiemanagement, is de beheerder en (door)ontwikkelaar van iStandaarden in de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw). De afdeling vertaalt functionele ideeën en wensen uit het zorgveld naar specificaties voor informatievoorziening in de drie domeinen.

Sinds de komst van het Expertgroep IZO naar de opdrachtgever is het team op zoek naar ondersteuning op het gebied van enterprise architectuur vanaf 3 april 2017 met als verwachte einddatum 31 december 2017 of eerder indien de werkzaamheden geen verder inzet vragen. Ook verlenging van deze periode behoort tot de mogelijkheden.

De ondersteuning wordt met name gezocht in de positionering en uitvoering van werkzaamheden van de Expertgroep IZO door gezamenlijk te werken aan architectuurvisie en Toekomstbeeld. Een architectuurvisie maakt het mogelijk om scherpere gezamenlijke afspraken te maken in de care en cure die er voor zorgen dat iedereen straks gebruik kan maken van betrouwbare en juiste informatie. Eenvoudig, snel en natuurlijk veilig. Het goed inrichten van de informatievoorziening hoort hoog op onze agenda te staan. Naast de care wordt ook gekeken naar de architectuur in de cure, zoals ziekenhuizen en Zorgverzekeringswet.

Functie eisen (knock out criteria):
– Afgeronde HBO opleiding
– Minimaal tien jaren aantoonbare werkervaring als architect zoals omschreven in deze offerteaanvraag;
– Werkervaring in identity & access management
– Kennis van en ervaring met de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
– Kennis van TOGAF en ArchiMate

Functie wensen (gunnings criteria):
– Je bent minimaal 5 jaar werkzaam geweest met gegevensuitwisseling bij een ministerie of lokale overheid
– Je beschikt aantoonbaar over inhoudelijke kennis en praktische ervaring (meer dan 3) met het ontwikkelen van architectuurmodellen
– Je beschikt aantoonbaar over meer dan 3 jaar inhoudelijke kennis en praktische ervaring met Overheidsvoorzieningen en/of standaarden
– Je beschikt aantoonbaar over meer dan 3 jaar inhoudelijke kennis en praktische ervaring met projecten rondom Zorg en Ondersteuning
– Je bent meer dan 3 jaar werkzaam geweest in de informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

Competenties:
– Analytische en sociale vaardigheden om de brug te vormen tussen strategisch niveau, beleidsmakers en gebruikersorganisatie.
– Flexibel en communicatief
– Plannen en organiseren
– Kwaliteitsgerichtheid
– Presentatievaardigheden
– Resultaatgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Omgeving Amsterdam
Startdatum: 03-04-2017
Duur: 31-12-2017
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-03-2017
Sluitingstijd: 09.00 uur
Gesprekken: 28 maart

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.