Aanvraag 20121430
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum5 februari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken (HGI). Om de beheerinspanning te verkleinen, de beveiliging te vergroten, informatie-uitwisseling te verbeteren en de infrastructuur actueel te houden worden in kader van HGI moderniseringsprojecten uitgevoerd. Dit zal in twee fasen plaats vinden. Fase 1 (Interim HGI) heeft tot doel netwerken te consolideren en actualiseren op basis van een standaard architectuur. In fase 2 zullen de HGI netwerken aansluiten op de vernieuwde IT infrastructuur die nu in ontwikkeling is. Voor Interim HGI is een team opgericht waarin onder architectuur de end of Life updates plaats vinden van bestaande netwerken alsmede consolidatie van netwerken en waar noodzakelijk verbetering van functionaliteit en beveiliging. Op basis van operationele behoeften en beoordeling van de business case worden projecten uitgevoerd. Het interim HGI team omvat meerdere projecten alsmede een architectuurteam. De rol van het architectuurteam is de Interim HGI architectuur te onderhouden, ontwikkelingen binnen projecten te coördineren, aanpassingen in de interim architectuur te coördineren, af te stemmen en te verwerken, impact analyses uit te voeren en project startarchitecturen op te stellen voor nieuwe projecten. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de locatie Amersfoort. Daarnaast zullen er werkzaamheden en overleg plaats vinden in Den Haag, Utrecht en Den Helder.
Ter ondersteuning van het architectuurteam zoekt Defensie een Enterprise Systeem Architect. Het architectuur team bestaat uit projectarchitecten, domein-architecten (netwerk, platform, security, IT Management) onder leiding van een lead architect.

Werkzaamheden:
– Opstellen van projectstartarchitecturen, in overleg met HGI projecten en domein-architecten.
– Uitvoeren van impactanalyses, in samenspraak met projecten en domein-architecten.
– Opstellen High Level Technisch Ontwerpen (logisch niveau).
– Werkzaamheden in projecten afstemmen met de interim HGI architectuur; Het bewaken en borgen van de samenhang tussen de diverse hardware en software componenten van een (secure) netwerk- en computerinfrastructuur.
– Inbrengen van nieuwe technologie en/of componenten uit de ICT-markt en beoordelen van de toepasbaarheid van deze technologie voor het te realiseren systeem.
– Het onderhouden van de interim HGI architectuur en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de interim HGI architectuur.
– De lead architect vervangen in het architectuuroverleg.
– Projecten ondersteunen met architectuurwerkzaamheden.
– Het leveren van bijdrage aan het opstellen van business requirements voor wijzigingen aan het (secure) netwerk- en computerinfrastructuren in nauw overleg met business architecten en gebruikers.
– In nauw overleg met andere architecten, ontwikkelaars, engineers en leveranciers de samenhang borgen tussen platform systemen.
– Regisseren beeldvorming bij belanghebbenden.
– Afstemming met de testafdeling ten aanzien van de systeemeisen en uit te voeren testen alsmede het bespreken van de testresultaten en terugkoppeling hiervan naar de requirements en ontwikkelteams;

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op senior ontwerper/ architectuur niveau.
– Je hebt ervaring met informatiebeveiligingsaspecten.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
– Je hebt minstens 5 jaar ervaring met Operating Systemen (Linux, Windows) en hypervisors, met name m.b.t. de netwerk-, redundantie- en performance aspecten.
– Je hebt minstens 3 jaar ervaring met IP en Ethernet protocollen (waaronder minimaal spanning tree, SNMP, NTP, VLANs, multicast, trunking).
– Je hebt minstens 3 jaar ervaring met schrijven van functionele en technische ontwerpdocumenten.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je kunt op minimaal HBO niveau acteren, aantoonbaar door opleidingen of ervaring in projecten waar dit niveau vereist is. Het betreft dan met name analytische vaardigheden; documentatie vaardigheden en op conceptueel niveau kunnen denken en communiceren.
– Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met informatiebeveiliging van gerubriceerde netwerken.
– Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring, als architect/ontwerper, met netwerk infrastructuren waarin het Windows Operating Systeem een belangrijke rol speelt.
– Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring, als architect/ontwerper met IP gebaseerde netwerk infrastructuren.
– Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring met schrijven van functionele en technische ontwerpdocumenten.

Competenties:
– Communicatievaardigheden, met name in staat is om met ontwikkelaars, beheerders en eindgebruikers te communiceren.
– Je beheerst het Nederlands in woord en geschrift en vloeiend Engels in woord en geschrift.
– Zelfstandig en in teamverband werken.
– Initiatief nemen.
– Analytisch.
– Gestructureerd en oplossingsgericht werken.

Inzet Periode:
Schatting 1800 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1800 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amersfoort (flexibel)
Startdatum: zsm na screening, ca. februari
Duur: 1800 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-11-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: week 45/46

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.