Aanvraag 20121220
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum4 december 2017
Opdrachtgever
Locatie,
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
De Koninklijke Marechausse (KMar) heeft een breed activiteitenpakket in binnen- en buitenland. Het activiteitenpakket van de KMar bestrijkt zes zogenaamde taakvelden, namelijk beveiliging, handhaving vreemdelingenwetgeving, politieactiviteiten voor Defensie, politieactiviteiten burgerluchtvaartterreinen, assistentieverlening bij samenwerking en bijstand en civiele vredes- en internationale activiteiten.
Een groot deel van deze KMar-werkprocessen en bijbehorende activiteiten staan beschreven in de web applicatie KOWA (KMar Operationele Werkvloer Activiteiten). Op deze website staat de afhandeling van het dagelijkse werk, beschreven door actieve KMar collega’s vanuit het perspectief van de dagelijkse praktijk. De KOWA is een product van en voor alle KMar medewerkers, Actueel, Betrouwbaar en Compleet (ABC) gehouden door diezelfde medewerkers. Op dit moment voldoet de huidige KOWA niet meer aan de eisen van deze tijd onder andere door het ontbreken van een goed grafisch gebruikers-design voor het gebruik van de KOWA op mobiele device’s en het ontbreken van een CMS functie.
In dit kader heeft de KMar behoefte aan een front end ontwikkelaar die in staat is met behulp van de DEMO /PSI methode een goed, efficiënte en op basis van responsive design gebaseerde KOWA applicatie vorm te geven. Waarbij de applicatie op de mobiele device’s optimaal informatie beschikbaar stelt aan de gebruiker en het bovendien eenvoudig is te bladeren tussen vele verschillende werkvloer activiteiten, wetten en regelgeving. De front end ontwikkelaar dient het ontwerp te laten aansluiten op de CMS functie.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Front end Ontwikkelaar.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Front end Ontwikkelaar op basis van mobile first.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met 3 van 5 ontwikkeltools Bootstrap/ AngularJS/ HTML / Javascript/ ASP.Net.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van en ervaring in het werken met gebruikersgroepen, waarbij de Front end ontwikkelaar de leiding heeft .
– Je hebt kennis van en ervaring met DEMO / PSI of andere sociale interactieprocessen ten bate van de ontwikkeling van de web applicatie.
– Je hebt kennis van en ervaring met werken met een Content Management Systeem (CMS).
– Je hebt kennis van en ervaring met Front end Design.
– Je hebt kennis van Defensie organisatie of OOV sector.

Competenties:
– Creatief
– Adaptief
– Samenwerken
– Communicatief vaardig
– Actuele kennis van de markt
– Aantoonbaar productief

Inzet Periode:
Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau D.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn (evt. Utrecht)
Startdatum: z.s.m. na screening, ca. december.
Duur: 1824 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-09-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: week 39/40

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.