Aanvraag 20122360
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 mei 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, , ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie zo bijzonder. Want recht raakt mensen

Beschrijving directie/afdeling:
Het Dienstencentrum (DC) van de sector Bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief organiseren van de ICT, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening, reprografie, informatievoorziening en post. Dit doet zij voor het Bestuursdepartement en onder andere de hoofdkantoren van Dienst Justitiële Instellingen (DJI), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV), Dienst Justis. Daarnaast voert het DC ook ten behoeve van BZK regie op de facilitaire dienstverlening. Het DC draagt in opdracht van de pSG als ketenregisseur bij aan het primaire proces van de klantorganisaties. Zij doet dit door afgestemde dienstverlening te organiseren en adequaat te sturen op tijdige en transparante levering en efficiënte inzet van middelen. Het DC inventariseert de behoefte aan dienstverlening, bundelt de vraag en zorgt namens de opdrachtgevers voor een duidelijke en eenduidige aansturing van uitvoeringsorganisaties. De directie werkt volgens een regie-/en productiemodel en bestaat uit de afdelingen Klantadvies en Ondersteuning (KO), Portfoliomanagement (PM), Bedrijfsvoering (BV) en twee uitvoeringseenheden: productie Informatievoorziening (pIV) en Inkoop Uitvoeringscentrum VenJ (IUC VenJ). De afdeling Klantadvies en Ondersteuning kent een drietal clusters, te weten Klantmanagement, Advies en Ondersteuning en Functioneel Beheer.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Het team Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor de continuïteit van de dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en de kantoorautomatisering. Om te borgen dat de functionaliteit geboden wordt levert het team operationele en tactische diensten ,zoals; Gebruiksbeheer, wijzigingenbeheer, releasemanagement, transities, ketenbeheer. Daarbij voert het ook de keten-beheerrol voor de gemeenschappelijke diensten IDM en DigiJust met een verzorgingsgebied groter dan het bestuursdepartement. Ook draagt het team een actieve operationele rol in vernieuwingsprojecten en -programma’s.

Het team levert operationele en tactische diensten voor o.a. de volgende functionele ketens:
– Dienst DigiJust (DMS en procesmanagement-voorziening)
– Dienst IDM (Identity en Accesmanagement)
– Dienst Kantoorautomatisering en mobielwerken.

De diensten worden gebruikt door de gebruikersorganisatie(s) en door het uitvoeren van de hoofdtaken draagt het team bij aan een zo optimaal mogelijke werkomgeving en informatiehuishouding bij JenV. Het team heeft de volgende werkprocessen: Gebruiksbeheer, wijzigingenbeheer, releasemanagement, transities, ketenbeheer. T.b.v. van onze diensten en primair daarbij de dienst IDM is er in het team behoefte aan een databeheer/ analist. Er is ondercapaciteit en dit wordt gemerkt bij het uitvoeren van aansluitingen op de dienst IDM. Daarbij komt dat in de komende periode, conform de roadmap IDM, aansluittrajecten op de WID-hub en de GCMS rijks-voorziening worden voorzien. Hiervoor zijn meerdere data-analyses en data-herstelwerkzaamheden benodigd.

Omschrijving Opdracht:
Er wordt verwacht van de data analist op het snijvlak van IT en Bedrijfskunde te kunnen opereren. Je dient uit te kunnen leggen wat de data voor de organisatie gaat betekenen. Dit betekent ook dat je resultaten moet kunnen visualiseren in inzichtelijke rapportages, dashboards en presentaties.

Verwachte activiteiten zijn m.b.t. analyse zijn o.a.:
– Alles begint natuurlijk met het vertalen van de vraag naar te leveren inzichten. Je moet grote hoeveelheden data kunnen ordenen en inzichtelijk maken. Een uitdaging zal daarbij ongestructureerde data zijn. Naast een flinke dosis analytisch vermogen moet je ook patronen in data kunnen ontdekken.
– Omdat data vaak uit meerdere bronnen komt moet je datakoppelingen kunnen creëren. Maar ook het creëren van databewerkingen horen daarbij waarbij je soms afgeleide en samengestelde kenmerken/attributen moet definiëren.
– Bij het ontbreken van juiste tools moet je inventief zijn en een manier kunnen vinden om de analyse toch uit te kunnen voeren. Deze inventiviteit is ook van belang bij het ontbreken van data. Is er mogelijk een manier om de ontbrekende data af te leiden uit dat wat je wel hebt?
– M.a.w. er zijn meerdere manieren om de inzichten uit de data te krijgen. Vind de optimale manier waarbij je zo min mogelijk data manipulatie hoeft uit te voeren. Gebruik deze manieren ook om je bevindingen te toetsen.
– Als niet alle gegevens beschikbaar zijn die je nodig hebt om de vraag te kunnen beantwoorden weet dan aan te geven wat er nog nodig is om dat wel te kunnen doen.

Naast de analyse activiteiten draai je mee in de dienst IDM. Je bent onderdeel van het team t.b.v. het werkproces gebruiksbeheer. Het type werk zal met name data en IDM gerelateerd, maar niet per definitie. Hieronder vallen o.a. het oplossen van RIN en aliassen, wekelijkse rapportages opstellen t.b.v. afnemers en het onderhouden van contacten met onze afnemers en leveranciers. We zijn opzoek naar een collega die goed richting kan geven maar zeker ook het normaal vindt om operationele beheerwerkzaamheden uit te voeren. Het vraagt om geduld, inzet en een flexibele opstelling.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot 31-12-2018.
– Je hebt een afgeronde opleiding HBO (bedrijfskundige informatica / Ingenieur / informatica).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent op korte termijn (voorkeur 3 – 4 weken) beschikbaar.
– Je hebt gewerkt als functioneel beheerder.
– Je bent bekend met identity en accesmanagement.
– Je hebt ervaring binnen overheid organisaties.
– Je hebt ervaring met data-analyses.
– Je hebt kennis en ervaring met Microsoft Acces.
– Je hebt kennis en ervaring met SQL en overige connectoren naar databases.
– Je bent BISL – gecertificeerd.
– Je bent TMap gecertificeerd.
– Je hebt praktijkkennis en ervaring met het uitvoeren van gebruiksbeheer activiteiten (BISL).
– Je hebt kennis en ervaring met VBA scripting.

Competenties:
– Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn)
– Secuur
– Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken)
– Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)
– Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

Interviewcriteria:
– Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen
– Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten
– Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
– Je kan je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig
– Je past binnen het team, voldoet aan de gevraagde competenties.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-05-2018
Duur: ca. 7 maanden
Optie op verlenging: NNB
Inzet: gemiddeld 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 15/16 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.