Aanvraag 20121225
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 oktober 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, , ,
Aanvraagomschrijving

Opdrachtgever:
Vanuit het team functioneel beheer van de afdeling Informatievoorziening Ruimte & Economie zijn we verantwoordelijk voor het stadsbreed beheren van de verschillende GIS applicatie. Naast desktop GIS oplossingen zijn er ook een aantal GIS applicaties die de werkprocessen van de lijnorganisatie ondersteunen zoals bijvoorbeeld stedelijke programmering , ruimtelijke plannen en erfpacht. Als functioneel beheerder lever je een belangrijke bijdrage aan het verder inrichten en professionaliseren van het beheer van de GIS applicaties in de stad en werk je mee aan het standaardiseren en rationaliseren van de GIS applicaties.  Daarnaast worden steeds meer processen afhankelijk van goede geografische data en vragen ontwikkelingen zoals omgevingswet, bouw informatie modelering en assetmanagement om die ruimte beter inzichtelijk te maken. Een belangrijke taak is dan ook dat de data goed op orde is en ontsloten kan worden voor zowel interne als externe gebruikers. Daarbij is het ondersteunen van die gebruikers bij het toepassen van de applicaties een essentieel onderdeel van je werk en wordt van je verwacht dat je hun desgewenst kunt ondersteunen bij het maken van (complexe) GIS analyses.

De gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.
Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.
Het cluster bevat een afdeling informatievoorziening. Deze afdeling zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.  Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– Je bent in het bezit van een BISL-certificaat.
– Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer taken en ketenregie volgens BISL, bij voorkeur in op het gebied van Geografische Informatie Systemen.
– Je hebt minimaal 4 jaar kennis en ervaring van Geografische Informatie Systemen en ruimtelijke datamodellen in de afgelopen 7 jaar.
– Je hebt het vermogen om gebruikerswensen en eisen vanuit de business helder te vertalen en formuleren in functionele specificaties of user stories.
– Je hebt ervaring met het zelfstandig oppakken van kleinere projecten en het coördineren van releases.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van relationele databases en SQL en bij voorkeur Oracle Spatial en/of PostgreSOL.
– Je bent in het bezit van een T-map certificaat voor testen.
– Je hebt ervaring met het opstellen van functioneel beheer documenten, gebruikershandleidingen, procedures en procesbeschrijvingen voor beheer.
– Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken en methoden als Prince 2 en Scrum.
– Je hebt kennis van en ervaring met het maken van (complexe) GIS analyses mbv SQL.

Competenties (gevorderd):
– Omgevingsbewust
– Klantgericht (expert)
– Samenwerken
– Stressbestendig
– Verantwoordingsgevoel

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-10-2017
Duur: 01-04-2018
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: € 80,-
Sluitingsdatum: 18-09-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 27 – 29 sept 2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.