Aanvraag 20120497
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum17 april 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Profiel Organisatie:
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.
De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie zo bijzonder. Want recht raakt mensen

Profiel afdeling:
Het Dienstencentrum (DC) van de sector Bestuursdepartement van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief organiseren van de ICT, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening, reprografie, informatievoorziening en post. Dit doet zij voor het Bestuursdepartement en onder andere de hoofdkantoren van Dienst Justitiële Instellingen (DJI), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV), Dienst Justis. Daarnaast voert het DC ook ten behoeve van BZK regie op de facilitaire dienstverlening. Het DC draagt in opdracht van de pSG als ketenregisseur bij aan het primaire proces van de klantorganisaties. Zij doet dit door afgestemde dienstverlening te organiseren en adequaat te sturen op tijdige en transparante levering en efficiënte inzet van middelen.
Het DC inventariseert de behoefte aan dienstverlening, bundelt de vraag en zorgt namens de opdrachtgevers voor een duidelijke en eenduidige aansturing van uitvoeringsorganisaties. De directie werkt volgens een regie-/en productiemodel en bestaat uit de afdelingen Klantadvies en Ondersteuning (KO), Portfoliomanagement (PM), Bedrijfsvoering (BV) en twee uitvoeringseenheden: productie Informatievoorziening (pIV) en Inkoop Uitvoeringscentrum VenJ (IUC VenJ).
De afdeling Klantadvies en Ondersteuning kent een drietal clusters, te weten Klantmanagement, Advies en Ondersteuning en Functioneel Beheer. Het team Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor de continuïteit van de dienstverlening, ondersteuning en ontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties op het gebied van informatievoorziening. Hiermee is een schakel gerealiseerd tussen techniek, informatievoorzieningen de gebruikersorganisatie.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Het team functioneel beheer is verantwoordelijk voor het gebruiksbeheer en het releasemanagement van een reeks producten en diensten binnen het bestuursdepartement VenJ. Twee primaire producten met bijbehorende diensten zijn een enterprise content management systeem (genaamd DigiJust) en Identity en Accesmanagement ketenvoorziening (Voorzieningen met een Widscanner, koppelvlakken en een identity- en accesstore; SIMS). Deze diensten zitten in een transitie. De focus lag eerst op het bestuursdepartement als klantgroep. Inmiddels zijn beide producten gemeenschappelijk verklaard voor het gehele ministerie van VenJ en worden in 2017-2018 meerdere klanten aangesloten op de dienstverlening.
Ons team is hierin verantwoordelijk voor een stuk van de dienstverlening op zowel het centrale functioneel beheer voor geheel VenJ als ook het decentraal beheer voor het bestuursdepartement. De centrale dienstverlening wordt dit jaar ondersteund met dienstverleningsafspraken waarop het team haar prestaties kan aantonen.
Om deze verandering te ondersteunen is er behoefte aan een capaciteitsuitbreiding binnen het team. Waarbij het team behoefte heeft aan een collega die ons ondersteund bij het verder inrichten en professionaliseren van het cluster releasemanagement binnen het centraal beheer.

Beschrijving werkzaamheden:
In het cluster releasemanagement vallen activiteiten als wijzigingen beheer, behoeftemanagement, functionaliteitenbeheer en transitie. Bij de uitvoering van deze opdracht ligt de verander aandacht met name op het functionaliteitenbeheer en transitie. De initiële scope van de opdracht ligt bij het toetsen en testen operationaliseren en de transities voorbereiden en begeleiden.

Verwachte activiteiten binnen het ´toetsen en testen:
– Het voorbereiden van het toetsen en testen: met name planning van menscapaciteit samen met het decentraal beheer.
– Uitvoeren van functionele acceptatie testen en begeleiden van gebruikers acceptatietesten.
– Toetsen niet-geautomatiseerde informatievoorziening; de correctheid van de aangepaste handleidingen, procedures, formulieren etc.
– Toetsen van implementatie- en transitieplan; niet alleen het gewijzigde systeem moet op correctheid worden gecontroleerd, ook de wijze waarop de wijzigingen in productie zullen worden genomen wordt getoetst.
– Bepalen impact toets- en testresultaten.

Verwachte activiteiten binnen de ´transitie-activiteiten:
– Het bevat alle activiteiten om de daadwerkelijke ingebruikname van de nieuwe/gewijzigde functionaliteit te bereiken en dit in samenwerking met de decentraal beheerders te organiseren en hen te begeleiden.
– Generieke implementatie plannen opstellen
– Trainingsmateriaal voorbereiden t.b.v. decentraal beheer

We zijn opzoek naar een collega die goed richting kan geven maar zeker ook het normaal vindt om operationele beheerwerkzaamheden uit te voeren. De veranderopdracht is secundair. Het vraagt om geduld, inzet en een flexibele opstelling.

Functie eisen (knock out criteria):
– Jij hebt een afgeronde opleiding HBO (bedrijfskundige informatica/Ingenieur/informatica)

Functie wensen (gunnings criteria):
– Jij hebt meerdere jaren gewerkt als functioneel beheerder.
– Jij hebt praktijkkennis en ervaring met het inrichten en uitvoeren van functioneel beheer proces conform BISL op zowel operationeel als tactisch niveau
– Jij bent bekend met identity en accesmanagment.
– Jij hebt meerdere opdrachten gedaan binnen overheid organisaties
– Jij hebt meerdere jaren praktijk ervaring met SCRUM / Agile werken
– Jij hebt meerdere jaren ervaring met enterprise content management oplossingen
– Jij hebt toepassingskennis en inrichtingservaring met het product JIRA en of soortgelijke oplossingen
– Jij bent BISL – gecertificeerd
– Jij bent T-Map gecertificeerd
– Jij hebt praktijkkennis en ervaring met het uitvoeren van testwerkzaamheden (toetsen en testen / bisl) op zowel operationeel als tactisch niveau.
– Jij hebt praktijkkennis en ervaring met het uitvoeren en voorbereiden van transities (BISL) op zowel operationeel als tactisch niveau

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 17-04-2017
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: –
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-03-2017
Sluitingstijd: 17.00 uur
Gesprekken: 11 april 2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.