Aanvraag 20121557
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum5 februari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving/Werkzaamheden:
De sectie Software Ontwikkeling binnen de afdeling Systemen, Applicaties, Trainers en Simulators (kortweg SATS/SO) bij het JIVC/C4I&I ontwikkelt voor land en maritiem optreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. de operationele commandovoering. Naast deze C2 systemen wordt voor het deployed domein ook de dragende communicatie-) infrastructuur ontwikkeld en ondersteund. Dit Theatre Independent Tactical Adaptive Armed forces Network (TITAAN) wordt ingezet in het ontplooide domein te velde (semi-statisch) in militaire missies en oefeningen van zowel de Landmacht, Luchtmacht als Marine. Binnen TITAAN worden de volgende aandachtsgebieden onderkend: Netwerkinfrastructuur, Platform, Management en Control, en applicaties waaronder telefonie, Microsoft Office omgeving, e-mail en portal. Kenmerkend voor TITAAN zijn de tools om de CIS en de IV te plannen en de automatische installatie van de complete IT infrastructuur. De behoefte om dit voor meer Defensie IT infrastructuren te doen neemt toe en de komende jaren moeten de Hoog gerubriceerde infrastructuren beter op elkaar aansluiten. Voor de instandhouding en doorontwikkeling van TITAAN zijn we op zoek naar een collega die het huidige team kan versterken.

Werkzaamheden:
– Vertalen van (project overstijgende) requirements en een global architecture naar een (“component based”) software architectuur.
– Opstellen van deze software architectuur en het design van specifieke software projecten.
– Afstemmen van architectuurbeslissingen met en over de teams heen.
– Opstellen van informatie- en gegevensmodellen (uit te voeren in overleg met informatie/datamodelleur).
– Directe ondersteuning binnen projecten voor de transformatie van software architectuur naar daadwerkelijke ontwikkeling.
– Vormgeven aan en afbakening van oplossingen.
– Inbrengen van nieuwe technologie en/of componenten uit de ICT- markt.
– Regisseren beeldvorming bij belanghebbenden.
– In voorkomende gevallen leiding geven aan een ontwikkelteam of teams.
– Ontwikkelen van Integratie tussen de diverse gebruikte beheer tools m.b.v. Java, Python of Powershell.
– Ontwikkelen van infrastructuur root-cause analyse tools die m.b.v Event/Alert messagebus en graph-database.

Functie Eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met deployable ICT netwerken.
– Je hebt een afgeronde MBO opleiding.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van functionaliteiten (in een OSGi context) om de ICT infrastructuur te monitoren.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Java en Python en ontwikkel tools zoals bv. Eclipse, GIT.
– Je hebt kennis van grafische databases en non-sql databases.
– Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel communicatief als in rapportage vaardigheden (wordt in een toelichtend gesprek getoetst).
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbare kennis op het gebied van ontwerpen en implementeren van Network management solutions.
– Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met: CA Spectrum, Splunk of EleasticSearch, NetQos / NFA of andere infrastructure performance tools, System Center Operations Manager (SCOM), Infra Configuratie management tool (configs cisco, etc).
– Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbare kennis van Cisco netwerkapparatuur, x86 platform, storage, VmWare, RadioLinks and Satcom.
– Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring met softwareontwikkeling en integratie met Java/Python.
– Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare kennis of een afgeronde opleiding op het gebied van security eisen in relatie tot systeemarchitectuur.
– Je hebt ervaring in het ontwikkelen van Command & Control systemen.
– Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbare kennis van de technische infrastructuur en haar mogelijkheden en beperkingen op het gebied van: Hibernate, SNMP, GIT, MAVEN, Graph database, DB taal Cypher, Zoek taal Splunk of elasticsearch, SSH, SCP.
– Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen Defensie.

Competenties:
– Je bent communicatief vaardig, kan goed luisteren en bent in staat complexe situaties te doorgronden. Je hebt goede overtuigingskracht.
– Je kunt complexe situaties overzien, bent oplossingsgericht en gestructureerd.

Inzet Periode:
Schatting 6800 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 6800 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amersfoort
Startdatum: zsm na screening, ca. februari
Duur: 6800 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-11-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: week 49/50

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.