Aanvraag 20122022
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum16 april 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
Het team Datacenter Tooling heeft te maken met doorstroom en uitstroom van medewerkers, tevens met toegenomen werkdruk als gevolg van een aantal grote, achterstallige, lifecycle trajecten. Benodigde expertise is niet mogelijk gebleken via interne vacaturestelling beschikbaar te krijgen. De werkzaamheden binnen de unit richten zich op het effectief en efficiënt centraal beschikbaar stellen en lifecyclen van zowel COTS als opensource Enterprise Management tools. De focus hierbij ligt met name op het intensiveren van automation, releasemanagement, continuous delivery en gedelegeerd beheer.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding in een aan Informatica, Computer-, Techniek of Telecommunicatie gerelateerd kennisgebied of een door certificering verkregen vergelijkbaar niveau.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Linux OS.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als beheerder in grote, complexe ICT omgeving of -organisatie.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van handleidingen/werkinstructies/procedurebeschrijvingen.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Enterprise Monitoring tools.
– Je hebt ervaring met het beheren van (keten-)monitoring.
– Je bent minimaal 4 dagen per week aanwezig in Den Helder.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt over een certificering Redhat RHCE en/of RHCSA en/of LPIC2.
– Je beschikt over een certificering Zabbix.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Zabbix.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met BMC Control-M Workload Automation.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met HP OpenView Operations Manager.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Apache / MySQL / PostgreSQL.
– Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met tools zoals Puppet/ELK/Grafana/Splunk.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met GIT en werken conform een releasemodel.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met projectmatig (Agile/SCRUM) werken en hierin een coachende rol kunnen spelen.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met een overheidsorganisatie.
– Je hebt didactische vaardigheden t.b.v. het doen van gedegen kennisoverdracht naar de beheerorganisatie.
– Je hebt basiskennis van aangrenzende vakgebieden zoals Storage, Networking, Security.
– Je hebt basiskennis van clustering, high-availability, loadbalancing en virtualisatie.

Competenties:
– Analyseren
– Plannen en Organiseren
– Communiceren

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Helder
Startdatum: zsm na screening, ca. april/mei
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-02-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: vanaf week 9

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.