Aanvraag 20121420
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum15 januari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
Je beheert de ICT middelen, door;
– het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem.
– het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten.
– het zo nodig inwinnen van nadere informatie.
– het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
– het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen.
– het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan.
– het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering.
– het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e).
– het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen.
– het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.
– het uitvoeren van installatiewerkzaamheden.
Je controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door;
– het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden.
– het laten registreren van afwijkingen en problemen.
– het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie.
– het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.
Je verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals;
– het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces.
– het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen.
– het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker.
– het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis.
– het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie.
– het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast.
– het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator.
– het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid.
– het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen.
– het laten testen van de geleverde ICT middelen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur informatica of computertechniek.
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.
– Je hebt minimaal 1 jaar Linux ervaring binnen een Enterprise omgeving.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt over aantoonbare ervaring met Zabbix monitoring tool.
– Je beschikt over aantoonbare ervaring met OwnCloud.
– Je beschikt over aantoonbare ervaring met SSL.
– Je beschikt over aantoonbare ervaring met GIT.
– Je beschikt over aantoonbare ervaring met werken binnen de Rijksoverheid.

Competenties:
– Analytisch
– Communicatief sterk
– Innovatief
– Accuraat

Inzet Periode:
Schatting 1740 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1740 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening, ca. januari
Duur: 1740 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 27-10-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 45/46

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.