Aanvraag 20121022
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum31 juli 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving/Werkzaamheden:
1. Beheert de ICT middelen, door:
– het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
– het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
– het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
– het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
– het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
– het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
– het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
– het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);
– het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
– het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.
– het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;

2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
– het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
– het laten registreren van afwijkingen en problemen;
– het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
– het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:
– het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
– het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
– het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
– het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis;
– het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
– het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast
– het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
– het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
– het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
– het laten testen van de geleverde ICT middelen.

Project of reguliere taak:
Reguliere taak

Ruime kennis van:
– Shell-scripting en/of powershell
– Middleware Apache, Tomcat, Jboss, PHP, WebSphere en Java
– Windows
– Linux

Vakkennis:
– Algemeen praktisch gerichte kennis van het ontwerpen en bouwen van ICT- componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren;
– Kennis van informatisering- en organisatievraagstukken;
– Inzicht in ICT-architecturen en -infrastructuren in combinatie met de componenten en/of bouwstenen en/of producten;
– Inzicht in ontwikkelingen op het gebied van ICT-architecturen en -infrastructuren;
– Vaardigheid in het vertalen van de normenkaders

Ervaringseisen:
Kennis/Opleidingseisen:
– HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur informatica of computertechniek;
– Brede kennis van informatiserings- en organisatievraagstukken;

Vakkennis:
– Algemeen praktisch gerichte kennis van het ontwerpen en bouwen van ICT- componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren op basis van Open Source;
– Kennis van informatisering- en organisatievraagstukken;
– Inzicht in Open Source ICT-architecturen en -infrastructuren in combinatie met de componenten en/of bouwstenen en/of producten;
– Inzicht in ontwikkelingen op het gebied van OpenSource ICT-architecturen en -infrastructuren;

Functie eisen (knock-out criteria):
– HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur informatica of computertechniek;
– Minimaal 3 jaar ervaring met Apache
– Minimaal 3 jaar ervaring met Tomcat
– Minimaal 3 jaar ervaring met MySQL
– Minimaal 3 jaar ervaring met MariaDB
– Minimaal 3 jaar ervaring met Windows- en Linuxsystemen;
– Minimaal 4 dagen ( 32 uur ) aanwezig op de locatie Maasland
– Minimaal 3 jaar ervaring met Bash-scripting
– Minimaal 3 jaar ervaring met PHP-scripting

Functie wensen (gunningscriteria):
– Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Zabbix monitoring tool
– Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met OwnCloud
– Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met SSL
– Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met GIT
– Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met werken binnen de Rijksoverheid

Inzet Periode:
Schatting: 1740 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1740 is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
– Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.
– Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: B.

Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1740 uur
Optie op verlenging: Ja (tot max. 4 jaar)
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-07-2017
Sluitingstijd: 09:00
Gesprekken: week 32/33

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.