Aanvraag 20120454
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum27 maart 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving/Werkzaamheden:
Ben jij een enthousiaste jonge ervaren ICT Beheerder met brede vakkennis op applicatiegebied en managementtooling, en heb jij ervaring op het gebied van netwerken (netwerk management)?
Als ICT beheerder lever en implementeer je, na de vertaling van functioneel naar technisch ontwerp dit ontwerp, middels een plan van aanpak de installatie-eisen en het testplan. Soms bouw je samen met andere applicatiebeheerders,
vanwege de complexiteit. Ook participeer je in impactanalyses, in projecten en in gecompliceerde opdrachten binnen de organisatie.
– Je controleert en verifieert de impactanalyse, voert risicoanalyses uit op de samenhang tussen de bouwstenen en adviseert de Sr Ontwerper op basis van de impactanalyse en het technisch ontwerp. Ook bereid je de implementatie van de ICT-componenten voor en zorg je voor de acceptatie van de ICT-componenten. Je toetst de ICT-componenten aan de, vanuit de Beveiligingsautoriteit, gestelde normen en stemt ze onderling met elkaar af. Daarbij houd je rekening met de overige systeem- en applicatieprogrammatuur.
– Verder ontwikkel je componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. Je bouwt componenten, past bestaande componenten aan en zorgt dat leveranciersproducten geschikt zijn voor koppeling aan het Defensienetwerk. Ook voer je testscenario’s uit en stel je testrapportages op. Je adviseert op basis van de testrapportages, bewaakt de samenhang tussen bouwstenen binnen het ontwerp en fungeert als laatste schakel in 3e-lijns supportproblemen. Daarbij ontwikkel je initiatieven om tot oplossingen te komen. Je analyseert verstoringen, stelt de oorzaak vast en adviseert over het treffen van modificaties of andere maatregelen. Ook breng je geautomatiseerde modificaties in de ICT-bouwstenen aan.
– Tevens ben je belast met de afhandeling van de interne 1e lijns-incidentafhandeling van de afdeling.
– Je onderzoekt de technische consequenties van de invoering en het gebruik van applicatiepakketten. Ook optimaliseer je de ICT-bouwstenen. Hiervoor geef je richtlijnen, advies en vervolgens implementeer je deze. Je begeleidt en coacht andere ICT beheerders en bent 2e- of 3e-lijns aanspreekpunt voor technisch beheerders.

Reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (Knock-out Criteria):
– Minimaal 3 jaar ervaring in een ICT beheerdersfunctie;
– Minimaal 36 uur per week beschikbaar (op locatie);
– Minimaal afgeronde HBO opleiding;
– Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met beheren van applicaties (oa Open Source);
– Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met Linux/Unix;
– Bereidheid tot incidenteel oplopen van een consignatiedienst.

Functie wensen (Gunningscriteria):
– Kennis en ervaring met (Open Source) applicaties
– Kennis en ervaring met programmeren op Unix / Linux omgevingen.
– Kennis van managementsoftware m.b.t. netwerkbewaking (IBM)
– Ervaring met ontwikkelingen op het gebied van ICT architecturen, informatiserings- en organisatievraagstukken.
– Ervaring met procesgericht werken (ITIL/SCRUM).

Competenties:
– Samenwerken; (niveau 2)
– Communiceren; (niveau 2)
– Resultaatgericht; (niveau 2)
– Integer; (niveau 2)
– Nauwkeurig; (niveau 2)
– Plannen en organiseren; (niveau 2)
– Verantwoordelijk; (niveau 2)
– Resultaatgericht; (niveau 2)
– Initiatief; (niveau 2)
– Creatief; (niveau 2)

Inzet Periode:
Schatting 1760 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1760 is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
– Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.
– Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: B.

Uitgangspunten met betrekking tot Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag:
1. Regulier werk
2. De uitvoering vindt plaats onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
3. De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Soesterberg
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1760 uur
Optie op verlenging: Ja (tot max. 2 jaar)
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-03-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intake gesprek: week 14

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.