Aanvraag 20122361
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum9 juli 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
De afdeling C4I&I Infrastructuurservices (IS) draagt zorg voor systeemmanagement en instandhouding, alsmede het ondersteunen van projecten, op het gebied van operationele, voornamelijk gerubriceerde netwerk- en transmissie-infrastructuren alsmede de bijbehorende ontwikkel- en testomgevingen. Het takenpakket van IS omvat naast netwerken en terrestrische dan wel satellietcommunicatie- radiomiddelen tevens het beheer en de uitgifte van individuele verbindingsmiddelen voor vredesoperaties, alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van crypto en comms EOV-apparatuur alsmede het management van het aan defensie toegewezen frequentiespectrum.

De werkzaamheden worden verricht binnen:
– de sectie Productgroep IP-netwerken (IP) onderdeel van de afdeling Infrastructuurservices (IS); òf
– de sectie Productgroep Transmissiesystemen (TS) onderdeel van de afdeling Infrastructuurservices (IS); òf
– de subsectie Applicatie Ondersteuning (AO), van de sectie Software Ontwikkeling (SO) onderdeel van de afdeling Systemen Applicaties Trainers en Simulatoren (SATS) ); òf
– de sectie Bedrijfsbureau (BB) onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering (BDFV) van Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer (C4I&I) vallend onder het Joint Informatievoorzienings Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Werkzaamheden:
A. Draagt zorg voor incident- en probleembeheersing van nieuwe, niet standaard verstoringen door:
– het verzamelen van gegevens.
– het achterhalen van oorzaak van incidenten en problemen.
– het zoeken en vaststellen van (tijdelijke) oplossingen.
– het testen van tijdelijke oplossingen.
– het actualiseren van storingsdatabases met tijdelijke oplossingen.
– het standaardiseren van oplossingen.
– het ondersteunen van extern uitgevoerde onderzoeken gericht op permanente oplossing.
– het signaleren van storingen en het oplossen daarvan.
B. Is belast met het beheren (exploiteren en onderhouden) van ICT Infrastructuren en systemen door:
– het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden m.b.t. het technisch onderhoud van de systemen conform (Integrated Lifecycle Support) plan.
– het actueel houden van software en instellingen van systemen.
– het testen en uitrollen van (security-)updates op systemen.
– het monitoren van diverse loggings.
– het beheren en gebruiken van test- en trainingssystemen.
– het bijdragen aan het up-to-date houden van de administratie en documentatie met betrekking tot alle voorkomende systemen.
– het afleggen van werkbezoeken voor de ondersteuning van systemen.
C. Is belast met het realiseren (bouwen, testen en invoeren) van ICT infrastructuren en systemen door:
– het samenstellen, testen en installeren van nieuwe (delen van) (hardware/software)releasepakketten.
– het voorbereiden van de migratie naar nieuwe ICT infrastructuren en systemen.
– het documenteren van operationele configuratieparameters.
D. Het leveren van technische inbreng in opdrachten en (deel)projecten (bv in de voorbereidingen van nieuwe missies en oefeningen), door:
– het aangeven van de consequenties bij de introductie van nieuwe systemen.
– het doen van voorstellen om de toepasbaarheid te waarborgen.
– het leveren van een vaktechnische bijdrage.
– het configureren van systeem(onderdelen).
– het samenstellen, testen en installeren van nieuwe (delen van) (hardware/software)releasepakketten.
– registreren en rapporteren over de voortgang in de afhandeling van opdrachten en (deel)projecten.
E. In voorkomend geval het ondersteunen van de bedrijfsvoering door:
– het tijdig aanbieden van meetinstrumenten en veiligheidsmiddelen ter kalibratie en keuring.
– het zorgdragen voor registratie van en adviseren over aanvulling en afstoting van de gereedschappen, voorraden en reserveonderdelen binnen het bureau.
– het aanmaken en bijhouden van werkinstructies.
– het verzorgen van dagelijks beheer aan de toegewezen voertuigen.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring en in het bezit van certificering, Windows Server 2008.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring en in het bezit van certificering, VM-Ware.
– Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding (richting) I(C)T.
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring en beschikt over een certificering Microsoft Exchange.
– Je hebt ervaring en beschikt over een certificering Microsoft Office.
– Je hebt ervaring en beschikt over een certificering Cisco 1 t/m 4.
– Je hebt ervaring en beschikt over een certificering Powershell.
– Je hebt bij voorkeur ervaring met werken bij Defensie

Competenties:
– Communiceren
– Flexibel
– Initiatief
– Klantgericht
– Nauwkeurig
– Samenwerken
– Verantwoordelijk

Inzet Periode:
Schatting 1025 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1025 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Stroe
Startdatum: zsm na screening, ca. juli
Duur: 1025 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: april 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.