Aanvraag 20121104
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 oktober 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Beschrijving Opdrachtgever:
De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk.
Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibobadvies.
Tot de taakgebieden van Justis behoren ook het toezicht op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Bij Justis werken circa 250 mensen.

Beschrijving directie/afdeling:
De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 22 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap.

Dienst:
Justis zoekt op dit moment een Informatiemanager die samen met de reeds aanwezige Informatiemanager de linking pin is tussen interne klanten en de afdeling Informatievoorziening. Als Informatiemanager zorg je voor een optimale afstemming van vraag en aanbod en adviseer je het MT en de afdelingshoofden op het vlak van informatievoorziening met als doel een optimale ondersteuning van de processen van Justis.

Aanleiding:
Sinds november 2016 heeft Justis IV slechts de beschikking over één Informatiemanager. In de afgelopen maanden is er geprobeerd via werving een vervanger van de onlangs vertrokken tweede Informatiemanager te vinden. Dat is nog niet gelukt. De komst van een tweede Informatiemanager is noodzakelijk voor de huidige portefeuille op het gebied van Informatiemanagement. Daarom wordt gezocht naar een tijdelijke vervanger via inhuur.

Doel:
Als Informatiemanager zorg je voor een optimale afstemming van vraag en aanbod en adviseer je het MT en de afdelingshoofden op het vlak van informatievoorziening met als doel een optimale ondersteuning van de processen van Justis.

Verantwoordelijkheden van de Informatiemanager:
Je analyseert ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologische, bedrijfsvoering) en vertaalt deze naar consequenties en mogelijkheden voor de informatievoorziening van Justis en adviseert daarover aan afdelingshoofden en het MT van Justis. Je werkt vanuit de visie
van Justis mee aan de i-strategie, het informatieplan en de portfolio van Justis. Je maakt deel uit van het CIO-office dat de CIO van Justis ondersteunt. Je initieert samen met de opdrachtgevers projecten om het informatieplan te realiseren, dit in samenwerking met het Team Ontwikkeling binnen de afdeling IV.
Binnen Justis is de informatievoorziening sterk in ontwikkeling. Na het digitaal aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag wordt het de komende tijd zaak om digitaal aanvragen voor andere producten van Justis mogelijk te gaan maken. Ook het digitaal afgeven van producten aan burgers en bedrijven komt er aan. Het applicatielandschap van Justis bestaat deels uit legacy, die de komende jaren aan vervanging toe is. Op basis van de nieuwe Visie voor Justis (2017-2020) zal een I-strategie worden opgesteld, gevolgd door een nieuw informatieplan.
De I-strategie VenJ 2017-2022 is gereed en is inmiddels ook vertaald naar een informatieplan. Ook op rijksniveau zijn er interessante ontwikkelingen op basis van de istrategie, zo ontwikkelt zich de Generieke Digitale Infrastructuur verder (bijv. Idensys, Basisregistraties). Ontwikkelingen die jij op de voet volgt en vertaalt naar Justis.
Als Informatiemanager val je rechtstreeks onder de afdelingsmanager IV, net als de andere informatiemanager, de informatiearchitect en de accountmanager informatievoorziening. Je werkt in de afdeling IV verder samen met het Team Beheer bestaande uit een operationeel manager beheer, service level managers, een changemanager en functioneel beheerders. Het Team Ontwikkeling bestaat uit informatieanalisten, een profielontwikkelaar en projectleiders.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar per 1 oktober 2017 voor minimaal 36 uur per week voor de periode van één jaar na aanvang (einddatum 1 jaar doorlooptijd is indicatief, namelijk tot vaste informatiemanager geworven is).
– Je hebt een afgeronde relevante opleiding WO i.r.t. de gevraagde functie.
– Je overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van de diploma’s
– Je hebt meerjarige ervaring als Informatiemanager of vergelijkbare functie en bent daarin aantoonbaar succesvol geweest.
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met: a) het opstellen en uitvoeren van informatiestrategie, -beleid en – planning; b) het uitvoeren van portfoliomanagement; c) informatie- en businessarchitectuur.
– Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt aantoonbaar over meer dan 3 jaar brede kennis van Informatievoorziening en ontwikkelingen op dat gebied.
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring met de overheid.
– Je hebt meer dan 3 jaar gewerkt als informatiemanager (of soortgelijke functie).
– Je hebt bij meerdere opdrachten de functie van informatiemanager (of soortgelijke functie) uitgevoerd.
– Je hebt bij meerdere opdrachten een informatiestrategie opgesteld.
– Je hebt bij meerdere opdrachten een informatieplan opgesteld.

Competenties:
– Samenwerken
– Omgevingsbewust
– Integer
– Organisatiesensitiviteit
– Analyserend vermogen
– Overtuigingskracht
– Netwerkvaardigheid
– Plannen en organiseren
– Zelfstandig werken

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-10-2017
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: –
Inzet: 36 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-08-2017
Sluitingstijd: 09:00
Gesprekken: Week 34/35

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.