Aanvraag 20122049
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum7 mei 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
De werkzaamheden worden verricht binnen de afd. Programma & Assortimentsmanagement (P&A)van de VAM Organisatie van de JIVC, vallend onder DMO. De afdeling P&A voert werkzaamheden uit ten behoeve van zowel de vernieuwing van de dienstverlening (voorzien-in) als voor de instandhouding van diensten en voor de afstoting ervan. Deze activiteiten worden als programma integraal bezien en uitgevoerd zodat de onderlinge relaties geborgd zijn.

Werkzaamheden Portfoliomanagement:
– Deelnemen aan regieoverleg.
– Opleveren van PPM producten zoals portfolio impact analyse voor toegewezen domein.
– Maandelijks verzorgen van rapportage over portfolio.

Binnen keten:
– Deelnemen aan afdelingsoverleg.
– Verzorgen van communicatie over portfolio.
– Organiseren van deelname aan vooroverleggen mbt projecten in aantocht, leveren van input.

Invulling van Senior Supplier rol voor projecten binnen toegewezen domein:
Sturing geven vanuit de Senior Supplier rol aan projecten;
– Begeleiden van de Projectmanagers (inhoudelijk sturend op het project, coachend op kennis(ontwikkeling) van de medewerker).
– Monitoren van de voortgang van projecten.
– Helpen van de projectmanager om mogelijke issues op te lossen.
– Beoordelen van op te leveren producten.
– Begeleiden van nieuwe medewerkers.
– Coachen van projectleiders (die er behoefte aan hebben).
– Afstemmen met de derden (denk aan afstemming met de overige afdelingen van C41l daar waar zij capaciteit beschikbaar stellen voor projecten of de afstemming met Mabe, LCW, MatLogCo en eventuele externe leveranciers (Thales, Cisco, etc.)

Buiten JIVC:
– Stakeholder management.
– Organiseren van afstemming met DM0 ressort projecten.
– Afstemmen met logistieke bedrijven (LCW, Ml, Matlogco).
– Afstemmen met eventuele externe leveranciers (Thales, Cisco, etc.).
– Organiseren van kennisdeling op het terrein (samen met systeemmanagement en MFT). Voorbeelden zijn lezingen door kennisinstituten, collega’s (bijvoorbeeld een beleidsvisie), verslag van een bezoek aan een conferentie.
– Professionaliteit mbt projectmanagement is een afdelingsbrede zaak in afstemming met HDBV en DMO ressort projecten.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde WO opleiding in een bedrijfs- of bestuurskundige richting.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als portfoliomanager.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het toepassen van Prince2 in zowel Projectmanagement als een sturende rol.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager in een complex bestuurlijke omgeving in het publieke domein.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
– Je bent bereid om regelmatig naar diverse defensielocaties te reizen.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de aansturing van projectmanagers.
– Je hebt ervaring in een grote IT uitvoeringsorganisatie (meer dan 250 vte).
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Hoog Gerubriceerde informatiestructuren.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen van portfoliomanagement methoden en technieken.
– Je hebt kennis van Rijksbrede ICT governance.
– Je beschikt over een afgeronde Prince2 en MSP opleiding met aantoonbare certificering.

Competenties (gevorderd):
– Communiceren
– Organisatiegericht
– Ontwikkelen medewerkers
– Samenwerken
– Analyseren (expert)
– Omgevingsgericht

Inzet Periode:
Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht. Bereidheid tot reizen.
Startdatum: zsm na screening, ca. mei
Duur: 1824 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-02-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: week 9/10

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.