Aanvraag 20122036
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het creëren van nieuwe kennis en het gebruiken van deze nieuwe inzichten om bestaande gemeentelijke processen te verbeteren. De medewerkers van OIS zijn specialisten op diverse stedelijke domeinen en zijn in staat om met moderne middelen kennis uit literatuur, mensen en data samen te brengen teneinde de genoemde opgaven te realiseren.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving Opdracht:
De lead data-scientist is senior meewerkend voorman van OIS voor het creëren van kennis uit data. We verwachten dat je als voorbeeld kunt acteren langs het hele spectrum van dashboarding tot data science. Je vertaalt datastructuren naar intelligenceproducten die bijdragen aan de ambities van de stad Amsterdam. Je kent de laatste ontwikkelingen op het gebied van dataverwerking en presentatie en je levert een bijdrage aan de creatie van kennis over de stad en gemeente. Kennis wordt verwacht op het gebied van machinelearning en beslissingsondersteunende systemen. Je zet een vakgroep Data Analyse op en initieert en coördineert activiteiten voor kennisontwikkeling en kennisdeling en uniformeert, daar waar relevant, de werkwijze van data-analisten. Van jou als onze lead datascientist verwachten wij een coachende, actieve, nieuwsgierige en innovatieve houding, flexibiliteit en het vermogen om snel te kunnen schakelen. Je bent altijd nieuwsgierig en weet een team te smeden uit eigenwijze heterogene data-experts. Het vinden van nieuwe inzichten in data is helemaal jouw ding. Verder houd je van presenteren en kennis overdragen, ben je stressbestendig en heb je een gestructureerde en zorgvuldige wijze van werken en aanpakken.

Werkzaamheden:
– Vertalen van stedelijke opgaven naar concrete dataprojecten.
– Verzorgen van de geautomatiseerde dataverwerking.
– Ordening en analyse van verzamelde gegevens en mede formuleren van conclusies.
– Presentatie en visualisatie van resultaten.
– Bijdrage leveren aan innovatie van (data) producten en -toepassingen.
– Zorgen voor een Data Science Workbench waar analisten direct, veilig en schaalbaar gebruik kunnen maken van databronnen en kunnen modelleren.
– Als lid van het interne team samen Leren & Ontwikkelen ben je trekker van de vakgroep Data Analyse in oprichting. Je initieert en coördineert activiteiten voor het werven van nieuwe talenten, kennisontwikkeling en kennisdeling en uniformeert, daar waar relevant, de werkwijze van data-analisten.
– Tot mei/juni: opzetten van een multidisciplinair team dat zich richt op dienstverlening aan het domein Stadsbeheer. Stand up teamleden, gesprekken over nieuwe leads, inplannen capaciteit teamleden, regie op projectportfolio.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar kennis van en ervaring met high-level programmeertalen, methoden en technieken opgedaan voor visualisaties, analytics en onderzoek. Je hebt in ieder geval kennis van en ervaring met:
x Python
x SQL
x R
– Je bent bereid jouw kennis op het gebied van high-level programmeertalen en methoden en technieken voor visualisaties, analytics en onderzoek verder te ontwikkelen / verwerven.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar recente werkervaring opgedaan met datamodelleren en machine learning.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met:
x Scrum
x Agile project development and tooling (Jira, Git, Trello)
– Je hebt ervaring met het verzamelen, opschonen, transformeren en integreren van data.
– Je hebt ervaring met SQL en NoSQL databases.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent in het bezit van actuele aanvullende cursussen / certificaten op data science gebied.
– Je hebt kennis van en ervaring met Big Data, Datawarehouse, Business Intelligence & Datavirtualisatie tools en methoden, bijvoorbeeld ETL en reporting tools als Tableau.
– Je hebt kennis van en ervaring met Open Source tools.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als teamlead.
– Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met presenteren en kennis overdragen.

Competenties (expert):
– Inventiviteit
– Klantgerichtheid
– Stressbestendigheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-03-2018
Duur: 28-02-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-02-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.