Aanvraag 20122165
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum19 maart 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

De Opdrachtgever:
De Kamer van Koophandel (KvK) maakt zich klaar voor de toekomst! Wij willen sneller inspelen op de wensen van onze klanten en maken daarom onze dienstverlening flexibeler en onze IT up-to-date. De KvK zet vol in op digitalisering en innovatie en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de Publieke sector. Als lead developer met de rol traineecoach draag je daar in belangrijke mate aan bij.

Werkzaamheden:
Begeleiden van de IT trainees in:
– Java:
x Code reviews/Quality.
x Ondersteunen in het werken met Maven en andere veelgebruikte java libraries/technieken (Hibernate/persistence lagen).
x Ondersteunen in het gebruik van de gebruikte applicatieservers (Jetty/Wildfly).
x Veelgebruikte java libraries/technieken uitleggen (hibernate/ejb).
– DomeinkennisIT landschap binnen de KvK in het algemeen.
– Buildstraten.
– MiddlewareCloud oplossingencontainer oplossingen.
– Testen (basis).
– Architectuur (basis).
– Kennis van FABTAB (basis).
– Technische IT aspecten algemeen.
– Bepalen van (technisch) niveau van de trainees.
– Monitoren van (technisch)niveau van de trainees.
– Opleidingsbehoeften vaststellen en adviseren.
– Mede bijdragen aan teambuilding zaken.
– Inzichten kunnen geven in het speelveld binnen de IT afdeling van de KvK.
– De trainees bijstaan om het gehele traject van tot en vanaf PSA te doorlopen.
– Uitdragen van T shaped gedachtegoed en ondersteunen bij het bepalen van de juiste T.
– Ondersteuning in Agilescrum manier van werken.
– Ondersteunen in het geven van ‘goede’ demo’s/retro’s/refinements.
– Ondersteunen in het bevorderen van kennisoverdracht tussen de trainees.
– Ondersteunen in het creëren van een open en transparante werksfeer.
– Trainees in contact brengen met de juiste mensen binnen de organisatie.
– Beoordelen trainees in voortgang en attitude.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau.
– Je hebt ruime aantoonbare ervaring in het overdragen van kennis.
– Je hebt kennis van Waterval en Agile methodieken en de combinatie daarvan.
– Je hebt 3 jaar of meer aantoonbare ervaring als lead developer.
– Je hebt 1 jaar of meer aantoonbare ervaring met trainen van trainees met niet IT achtergrond.
– Je hebt diepgaande kennis van KvK IT omgeving.
– Je hebt ervaring met Continuous Integration, Continuous Delivery en Continuous Deployment.
– Je hebt ervaring met IT implementaties binnen complexe omgevingen.
– Je hebt ervaring in maturity verbetering van agile-teams (Agile coaching).

Competenties:
– Communiceren: je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
– Overtuigingskracht: je bent in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.
– Resultaatgericht: je werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
– Samenwerken: je handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.
– Verantwoordelijkheid nemen: je hebt plichtbesef en voelt je er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Je bent aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Woerden
Startdatum: zsm
Duur: 1 jaar
Optie op verlenging: 2 x 1 jaar
Inzet: 38 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-03-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 14-03-2018 tussen 9:00 en 12:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.