Aanvraag 20121834
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum22 januari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Over VNG Realisatie:
VNG Realisatie is opgericht in 2009 door de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers, door van elkaar te leren en waar mogelijk hun werkzaamheden te standaardiseren. VNG Realisatie biedt gemeenten een perspectief op informatiemanagement en de implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe dienstverleningsconcepten en de beveiliging van informatie. VNG Realisatie volgt voor gemeenten de trends en ontwikkelingen en denkt na over de gevolgen en mogelijkheden die ze bieden voor de uitvoeringspraktijk. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten, met informatie, met standaarden, concepten en praktische ondersteuning. En VNG Realisatie voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit. VNG Realisatie is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten.

Gemeentelijke Telecommunicatie:
GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en VNG Realisatie. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids-)processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’.
Vanuit de aanbestedingen onderzoekt Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment de mogelijkheid voor het maken van collectieve afspraken voor gemeenten met Microsoft. Hiertoe is een project “Microsoft” opgestart.

Licentie- en contractspecialist Microsoft:
De licentie- en contractspecialist Microsoft (MS-specialist) maakt onderdeel uit van het kernteam van het project “Microsoft”. De rol en de taak van de MS-specialist is het inbrengen van kennis en kunde aangaande Microsoft producten, de Microsoft organisatie, de ontwikkelingen en doelstellingen van Microsoft en de werkwijze van Microsoft bij het beheer en de verkoop van licenties en overige producten. De MS-specialist denkt mee bij het bepalen van de projectopzet, het productportfolio aanbod richting gemeenten en de strategie voor de gesprekken met Microsoft. De MS-specialist heeft geen directe relatie met de Microsoftorganisatie, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
– Verantwoordelijk voor de levering van inhoudelijke kennis en ervaring rondom Microsoft. Dit betreffen de punten genoemd bij de kennis- en ervaringsvereisten;
– Verantwoordelijk voor het borgen van de marktconformiteit en kwaliteit van de voorstellen en afspraken met Microsoft binnen het project “Microsoft”;
– Beschikt over een uitgebreid netwerk wat ingezet kan worden ten gunste van het resultaat van het project “Microsoft”;
– Mede verantwoordelijk voor het bepalen en opstellen van strategieën voor de besprekingen en onderhandelingen met Microsoft;
– Ondersteunt en adviseert de deelnemende gemeenten en organisaties bij noodzakelijke contractverlengingen en supportafspraken tot aan de totstandkoming van een collectief contract met Microsoft;
– Ondersteunt bij het opstellen van migratieplannen van gemeenten en deelnemende organisaties;
– Verantwoordelijk voor het aanleveren van relevante managementinformatie;
– Volgt ontwikkelingen en trends op de leveranciersmarkt en het vakgebied en vertaalt deze kennis naar kansen en mogelijkheden binnen het project “Microsoft”.

Resultaat van de opdracht:
De Licentie- en Contractspecialist Microsoft is verantwoordelijk voor het leveren van specialistische kennis en kunde aangaande Microsoft producten, de Microsoft organisatie, de ontwikkelingen en doelstellingen van Microsoft en de werkwijze van Microsoft bij het beheer en de verkoop van licenties en overige producten. Op te leveren resultaten:
– Strategie voor de besprekingen en onderhandelingen met Microsoft;
– Het borgen van de marktconformiteit en kwaliteit van de voorstellen en afspraken met Microsoft binnen het project “Microsoft”.

Jouw Profiel:
– WO werk- en denkniveau;
– Minimaal 10 jaar werkervaring met processen van Inkoop, Contractmanagement, en Licentiemanagement;
– Uitgebreide kennis, 10 jaar +, van het Microsoft productportfolio, licencering en contracteren van Microsoftproducten;
– Uitgebreide kennis van en ervaring met, 10 jaar +, audit- en compliancytrajecten rondom Microsoftproducten;
– Uitvoerige kennis van en ervaring met , 10 jaar +, de Microsoftorganisatie, werkwijzen en de interne bedrijfsvoering van Microsoft;
– Uitgebreide kennis van en ervaring met juridische aspecten rondom de aanschaf en het gebruik van Microsoftproducten en -licenties;
– Kennis van cloudproducten en -diensten binnen het gemeentelijk domein;
– Basiskennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht;
– Kennis van en ervaring met omvangrijke aanbestedingen binnen het ambtelijk domein;
– Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een WO-werk- en denkniveau.
– Je hebt geen afhankelijkheden met of belang bij de Microsoft organisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt meer dan 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van advisering in gebruik en licencering van Microsoft producten in complexe omgevingen.
– Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met het aansturen en begeleiden van adviestrajecten met hoogwaardige professionals en een groot afbreukrisico.
– Je hebt zodanige kennis van de verkoop en licencering van Microsoft producten dat ingeschat kan worden op welke momenten bezwaar en beroep mogelijk is en welke impact dat kan hebben op de planning?
– Je beschikt over een zeer uitgebreid netwerk in / is bekend met landelijke gebruikersgroepen en toeleveranciers van Microsoft producten op grote schaal.
– Je beschikt over kennis van de actuele stand van zaken op het gebied van digitale dienstverlening op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gemeenten.
– Je hebt kennis van MS Office (Word, Excel en Project) op niveau gevorderde.
– Je hebt kennis van en ervaring rondom de wet- en regelgeving, AVG, BIG, bij de inzet van cloud oplossingen.

Competenties:
– Resultaatgericht
– Sterk analytisch vermogen
– Accuraat
– Creatief
– Doortastend
– Netwerker
– Kunnen onderhandelen
– Kwaliteitsbewust
– Klantgericht

Inzet:
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2020.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: maximaal tot 31-12-2020
Inzet: 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-01-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.