Aanvraag 20120711
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum15 mei 2017
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving werkzaamheden:
De functie betreft het inrichten van nieuwe systemen met (de nieuwste versie) van Linux, en mede het uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot ICT-systemen, netwerken en/of applicaties. Binnen de functiegroep ligt het accent op inrichten en beheren, het hierover adviseren en het ondersteunen van gebruikers.
– Ontwikkelt mede de (Linux) infrastructuur;
– Richt ICT-systemen en applicaties in en beheert deze;
– Ondersteunt gebruikers bij complexe problemen.

Functie eisen (knock out criteria):
– Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau (HBO afgerond en/of hebt tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op HBO-niveau);
– Je hebt minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring met de werkzaamheden zoals hierboven omschreven.

Functie wensen (Gunningscriteria):
– Motivatiebrief waarin je in ieder geval ingaat op de volgende zaken:
A. Kennis op het gebied van:
– ICT: de medewerker weet de relevante ontwikkelingen en technieken op het gebied van ICT-systemen, netwerken en applicaties te vertalen naar inrichting en toepassingen.
– Beheer: de medewerker weet technieken op het gebied van ICT-systemen, netwerken en applicaties te vertalen in systeem-, netwerk- en applicatiebeheer en gebruikersondersteuning.
B. De hierboven omschreven kennis, expertise, competenties en vaardigheden;
C. Waarom je geschikt en gemotiveerd bent voor de omschreven werkzaamheden.
– Je hebt een Linux training of cursus gevolgd en hiermee een erkend Linux certificaat behaald.

Competenties en vaardigheden:
– Stressbestendigheid: Blijft onder tijdsdruk, hoge werkdruk en bemoeilijkende omstandigheden adequaat functioneren (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling);
– Analytisch vermogen: Signaleert problemen; herkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt ter zake doende gegevens;
– Klantgerichtheid: Weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Speelt in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn;
– Mondelinge communicatie: Maakt ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk en weet aan te sluiten bij het publiek;
– Kwaliteitsgerichtheid: Is zich ervan bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streeft naar continue kwaliteitsverbetering;
– Communicatie techniek: Zorgt zowel mondeling als schriftelijk voor goede communicatie en neemt neemt de medewerkers mee in de voortgang die wordt gemaakt;
– Integriteit: Handelt eerlijk en betrouwbaar. Kan omgaan met vertrouwelijke gegevens;
– Flexibiliteit: Stelt zich flexibel op, past zijn gedrag aan om de gestelde doelen te bereiken;
– Verantwoordelijkheid: Maakt zaken bespreekbaar als consequenties ongunstiger uitvallen dan voorzien;
– Adviseren: de medewerker kan rekening houden met de verschillende technieken en kan de adviezen en het handelen hier op aanpassen;
– Communicatietechniek: de medewerker kan de communicatie aanpassen aan situatie en publiek om het advies of besluit over te brengen;
– Toepassing: de medewerker kan ontwikkelingen en technieken op het gebied van ICTsystemen, netwerken en applicaties vertalen in het beheer.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zuid-Holland
Startdatum: 15-05-2017
Duur: 31-10-2017
Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: maximaal € 75
Sluitingsdatum: 04-05-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 10-05-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.