Aanvraag 20122153
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 april 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
De komende jaren zetten de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer in op het verhogen en structureel borgen van informatieveiligheid  en privacy in de organisatie. De toenemende wettelijke eisen (o.a.  de AVG) op het gebied van informatieveiligheid en privacy alsmede de verplichting voor alle gemeenten om de komende jaren te gaan voldoen aan de 300 maatregelen zoals aangegeven in de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlands Gemeenten) maken het noodzakelijk dat informatieveiligheid strategisch, tactisch en technisch op het juiste niveau in de organisatie wordt gebracht. Daarvoor is een zwaargewicht in specialistische ondersteuning, advisering en coördinatie noodzakelijk, waarbij en de strategische lijn van informatieveiligheid en privacy (het voldoen aan de BIG en AVG), het positioneren van informatieveiligheid en privacy in de organisatie en de uitvoerende lijn van informatieveiligheid (de wettelijke auditverplichtingen op de verschillende deelgebieden als Suwi, Basisregistratie Personen en DigiD) op adequate manier worden geborgd.

De Afdeling:
De afdeling Informatiebeheer van de gemeente Amstelveen bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling Informatiebeheer is verantwoordelijk voor ICT  beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de object gebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening.

Werkzaamheden:
A. Op het gebied van informatieveiligheid:
– Ondersteun je de directie en de managers met kennis over informatieveiligheid, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de informatievoorziening kunnen invullen;
– Ben je het gemeentebrede aanspreekpunt voor management en medewerkers over het onderwerp informatieveiligheid.
– Coördineer  je de werkzaamheden van de beveiligingsbeheerders.
– Coördineer je de uitvoering van informatieveiligheidsmaatregelen uit het verbeterplan informatieveiligheid.
– Organiseer je overleg en rapportage met betrekking tot informatieveiligheid.
– Ben je voorzitter van de informatiebeveiligingscommissie.
– Bevorder je het beveiligingsbewustzijn in de organisatie.
– Houd je de registratie van informatie veiligheidsincidenten bij in een incidentenregister en ben je verantwoordelijk voor de juiste afhandeling en evaluatie van incidenten.
– Toets je of informatieveiligheid een onderdeel uitmaakt van het informatie plannings-, systeemontwikkelings- en onderhoudsprocessen.
– Rapporteer je over de informatieveiligheid van de gemeente in de P&C managementrapportages. Hierbij bundel je de deelbijdragen van het afdelingsmanagement.
– Volg je de externe invloeden die van invloed zijn op het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan.
– Verzorg je de afstemming met regio (gemeenten) en landelijke belangen- en expertiseorganisaties.
B. Op het gebied van privacy:
– Verzorg je de afstemming met en coördinatie over de privacy beheerders.
– Formuleer je en onderhoud je het privacy beleid.
– Ben je het gemeentebrede aanspreekpunt voor management en medewerkers over het onderwerp privacy.
– Verzorg je meldingen en trek je meldingen in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
– Ben je aanspreekpunt voor de AP.
– Rapporteer je over privacy aan de directie.
– Adviseer je en ondersteun je bij het besluitvormingsproces en het afsluiten van bewerkersovereenkomsten en convenanten en de vaststelling van reglementen.
– Beheer je en maak je het overzicht openbaar van gegevensverwerkingen van de gemeente Amstelveen.
– Coördineer je de werkzaamheden van de domein privacy beheerders.

Jouw Profiel:
– Je hebt academisch werk- en denkniveau.
– Je hebt aantoonbare ervaring met strategische advisering.
– Je bezit kennis en werkervaring op het gebied van informatieveiligheid en privacy en bent bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden.
– Je bent communicatief vaardig en hebt overtuigingskracht.
– Je bent zorgvuldig en kunt planmatig werken.
– Je bent verbindend naar organisatieonderdelen.
– Je bezit omgevingsbewustzijn.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde opleiding op Master niveau.
– Je hebt werkervaring in een CISO functie in een, in omvang en complexiteit, gelijkwaardige gemeente.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je beschikt over afgeronde Master opleiding richting ICT, informatica, informatiekunde of bedrijfskunde.
– Je hebt werkervaring in een CISO functie in een, in omvang en complexiteit, gelijkwaardige gemeente. Ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Competenties:
– Verbindend vermogen naar vakspecialisten informatieveiligheid en privacy, medewerkers, management en bestuur
– Overtuigingskracht en sterke communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, te weten: vakspecialisten, medewerkers, management en bestuur
– Planmatige en analytische vaardigheden
– Omgevingssensitief naar bestuur en organisatie
– Brede en actuele kennis van informatieveiligheid, privacy en ICT technologie Bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden;
– Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden naar organisatie en bestuur

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amstelveen
Startdatum: 01-04-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: 2 x 6 maanden
Inzet: 16-24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-03-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 16-03-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.