Aanvraag 20121624
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum18 december 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
Voor het (laten) uitvoeren en coördineren van beheerswerkzaamheden aan de provinciale verkeersregelinstallaties zijn wij op zoek naar een ervaren, enthousiaste en deskundige adviseur verkeersregeltechniek, die nauw zal samenwerken met de technisch beheerder verkeersregelinstallaties (provinciaal medewerker) waarbij zij samen verantwoordelijk worden voor het totaal beheer van de verkeersregelinstallaties van de provincie Limburg. Het accent bij de verkeersregeltechnisch adviseur ligt op het functionele beheer van de verkeersregelinstallaties (i.t.t. het technisch beheer welke is ondergebracht bij de provinciale medewerker.) Daarnaast zal tot een belangrijk deel van de taak van de verkeersregeltechnisch medewerker behoren het overdragen van kennis en kunde aan zittende binnen- en buitendienstmedewerkers. De verkeersregeltechnisch medewerker wordt aangestuurd door de projectleider wegbeheer. Voor bepaalde specialistische producten kan hij een beroep doen op een contract met externen.

Werkzaamheden:
– Opstellen beleid en beheerfilosofie verkeersregelinstallaties.
– Evalueren functioneren bestaande verkeersregelinstallaties.
– Klachtbehandeling en -afhandeling functioneren bestaande verkeersregelinstallaties.
– Beheren eisenbibliotheek provincie Limburg inzake verkeersregelinstallaties.
– Beheren standaard documenten provincie Limburg.
– Overall-coördinatie aanleg- en verbeteringsprojecten verkeersregelinstallaties vanuit de validatierol van de wegbeheerder.
– Adviserende rol richting bestuur, management naar aanleiding van vragen derden en ontwikkelingen.
– Overige voorkomende werkzaamheden i.r.t. verkeersregelinstallaties of werkzaamheden welke een (in)directe link met verkeerregelinstallaties hebben (openbare verlichting en/of bewegwijzering)

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent direct na gunning van de opdracht of vanaf 18 december 2017 twee (2) dagen per week – 12 uur – beschikbaar voor de werkzaamheden.
– Je beschikt aantoonbaar (middels digitaal bijvoegen van een kopie van het diploma) over een afgeronde HBO/WO opleiding op gebied van verkeerskunde met als specialisatie verkeersregeltechniek.
– Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij beherende overheidsinstanties in het werkveld verkeersregeltechniek.
– Je kan aantoonbaar maken dat hij de laatste stand der techniek heeft gevolgd (cursussen, seminars, symposia, publicaties e.d.).
– Je dient 16 uur per week beschikbaar te zijn voor de Provincie Limburg. De invulling geschiedt in 2 hele vaste werkdagen van 8 uren.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring in het werken in een of meerdere beheerorganisaties welke de verantwoordelijkheid heeft over minimaal 25 verkeerregelinstallaties.

Competenties:
– Klantgerichtheid: het onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant (opdrachtgever) en het hierna handelen.
– Doelgericht handelen: je kunt heldere doelstellingen en resultaten formuleren, deze uitdraagt en deze ook zelf als leidraad voor eigen handelen hanteert.
– Plannen en organiseren: je beschikt aantoonbaar over de competentie plannen en organiseren, het op effectieve wijze bepalen van doelen, prioriteiten en benodigde acties. Bovendien geef je tijd & middelen om deze te kunnen bereiken aan.
– Flexibel gedrag: het aanpassen van de eigen gedragsstijl (andere tactiek of strategie) om doel te bereiken.

Interviewcriteria:
– Kennis van de markt en marktpartijen.
– Vakinhoudelijk zeer goed op de hoogte van de laatste stand der techniek en ontwikkelingen.
– In staat om een strategisch totaaloverzicht te krijgen en te houden.
– In staat om daadwerkelijk commitment te verkrijgen bij stakeholders.
– In staat om draagvlak te creëren.
– In staat om op korte termijn overzicht te creëren en structuur voor de toekomst aan te brengen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maastricht
Startdatum: 18-12-2017
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 12- 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 04-12-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 07-12-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.