Aanvraag 20121098
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 september 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s):
Het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam is onderdeel van 1 Amsterdam en houdt zich bezig met de bouw van het huis van de zorg, participatie en jeugdhulp voor de Amsterdammers. Het cluster wordt hierin ondersteund door de afdeling Informatievoorziening van het cluster. De afdeling informatievoorziening  Sociaal heeft het doel om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt. Onderdeel hiervan is ook het functioneel beheren een vernieuwen van het applicatielandschap van het cluster. Binnen het Functioneelbeerteam 1 ligt hierbij de focus op de functionele ondersteuning en beheer van het applicatielandschap van de rve’s Werk, Participatie en Inkomen en het samenwerkingsverband WIGO4IT.

Functieomschrijving:
Als Functioneel beheerder binnen het team Socrates neem je een centrale positie in tussen gebruikers, bedrijfsprocessen en IT en ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het bedrijfskritisch informatiesysteem Socrates. Dit vindt plaats binnen een zeer complexe en dynamische omgeving met Wigo4it en andere partijen. Dit werk kan alleen adequaat worden uitgevoerd door medewerkers die de organisatie(s) goed kennen en doortastend en zakelijk optreden.
Het vakgebied van Functioneel beheer richt zich op gebruikersondersteuning, beheer van het bedrijfscritische informatiesysteem Socrates en operationele ICT ondersteuning.

Werkzaamheden:
Vanwege langdurige ziekte zijn wij op zoek naar een tijdelijke aanvulling van het team Voorzieningen. Dit team is verantwoordelijk voor het verstrekken van de Stadspas en andere verstrekkingen zoals Scholieren vergoeding, PC-kids, OV vergoeding, etc.
De werkzaamheden betreffen de afhandeling van de dagelijkse werkzaamheden.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een HBO diploma op het gebied van IT of een ander HBO diploma plus certificaten op het gebied van IT.
– Je beschikt over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden. Dit kan getoetst worden in de interviews.
– Je hebt aantoonbare ervaring met MS SQL, Oracle, databases en kan query’s opstellen.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Socrates, het uitkeringssysteem van de G4.
– Je hebt kennis van onze organisatie (inkomen) en ervaring in het primair proces (Inkomen).

Competenties (op gevorderd niveau):
– Analytisch vermogen
– Inventiviteit
– Initiatief
– Verantwoordelijkheid
– Mondelinge en communicatieve vaardigheden.
– Probleemoplossend handelen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-09-2017
Duur: 01-03-2018
Optie op verlenging: 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-08-2017
Sluitingstijd: 09:00
Gesprekken: 29-08 tot 01-09-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.