Aanvraag 20121558
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum27 november 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
Je maakt onderdeel uit van de afdeling Informatiemanagement (IM) van de directie Handhaving (DHH) bij het UWV. Je werkt nauw samen met collega’s binnen de eigen afdeling IM en andere betrokken partijen zowel binnen als buiten het projectteam. Partijen buiten IM waarmee wordt samengewerkt zijn collega’s van de afdeling Risk & Intelligence, van directie Handhaving (DHH R&I), en collega’s van het DMAP Team, die zijn ondergebracht bij de afdeling Klantexpertise van de Divisie Klant & Service. (K&S KE). Het DMAP Team is o.a. verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke DMAP Back-End omgeving, ontwikkeld en beheerd voor de directie Handhaving en de divisie Klant & Service. Je hebt / verwerft kennis en begrip van de bronsystemen en datastructuren van de DMAP Back-End en DHH Front-End omgevingen en de verhoudingen daartussen. Bouwt en onderhoudt indien nodig datamodellen en datatransformaties. Ontwikkelt en onderhoudt indien nodig rapportages. Geeft advies over het effect van veranderingen of verbeteringen en zorgt voor verbinding met andere systemen en afdelingen. Je zorgt voor de eerstelijns ondersteuning aan gebruikers en beheerders. Dit kunnen vragen zijn over het gebruik van tools, de interpretatie van gegevens of bijzondere informatievragen.

Werkzaamheden:
– Bewaken van de architectuur en ontwerp van de DMAP DHH Front-End producten.
– Opzetten, beheren en documenteren van de technische gegevensuitwisselingsomgeving t.b.v. de DMAP-DHH Front-End producten.
– Meewerken bij het overdragen van DMAP DHH Front- End beheer- en exploitatiewerkzaamheden, die niet bij de afdeling DHH R&I blijven, maar worden overgedragen naar de afdelingen DHH IM en/of het DMAP Team dat de DMAP Back-End ontwikkelingen verzorgt.
– Documenteren van DMAP DHH Front-End beheer- en exploitatie werkzaamheden in procesbeschrijvingen en werkinstructies en afstemmen met de verschillende stakeholders.
– Meewerken bij het formeel vastleggen en documenteren van de governance op ontwikkel-, beheer- en exploitatie werkzaamheden binnen het directoraat Handhaving.
– Governance voeren op releases van o.a. bronsystemen, die invloed hebben op de DMAP DHH producten.
– Realisatie van ETL-processen, indien van toepassing.
– Meewerken bij het uitvoeren van systeem-, integratie- en ketentesten waar DMAP DHH Front-End producten bij betrokken zijn.
– Meewerken bij het inrichten van de ontwikkel-, releasemanagement- en laadprocessen waar DMAP DHH Front-End producten bij betrokken zijn.
– Bewaken van de performance van de basisvoorziening DMAP DHH Front-End Producten.
– Regie voeren op en meewerken aan het oplossen van bugs aan de basisvoorziening DMAP DHH Front-End Producten; Schedulen, controleren en herstellen van de benodigde DMAP DHH Front-End laadprocessen.
– Waarschuwen van eindgebruikers en beheerders bij niet juist uitgevoerde processen.
– Bewaken van de kwaliteit van de metagegevens.
– Bewaken van de uitgangspunten.
– Ontwikkelen van rapportages, indien van toepassing.
– Kennisoverdracht en -borging bij betrokken afdelingen en medewerkers.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde Universitaire studie op het gebied van Informatica of informatiekunde.
– Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met DWH systeemontwerp (functioneel en technisch) en kennis van alle (technische) datawarehouse componenten in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt ervaring met het inrichten van de ontwikkelprocessen, releasemanagement en laadprocessen, minimaal 4 jaar in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt ervaring met het documenteren van beheer- en exploitatiewerkzaamheden in de vorm van procesbeschrijvingen en werkinstructies, minimaal 4 jaar in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt kennis en ervaring op het gebied van informatieanalyse, gegevensanalyse en dimensioneel modelleren / data modelleren, minimaal 4 jaar in de afgelopen 5 jaar.
– Je beschikt over hands-on werkervaring met Microsoft SQL server 2008 of 2012, SSIS en SQL Server Database en Transact-SQL in een DWH/BI-omgeving, minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt gedegen en aantoonbare ervaring met Microsoft Reporting & Analysis Services (SSRS en SSAS), minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt ervaring met Datawarehouse automation (Master Data Management Services), minimaal 1 jaar in de afgelopen 4 jaar.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Data Vault in de afgelopen 4 jaar.
– Je hebt ervaring met het uitvoeren van systeem- , integratie- en ketentesten testen, minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt ervaring met kennisoverdracht en –borging.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 4192 uur
Optie op verlenging: NNB
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 16-11-2017
Sluitingstijd: 17:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.