Aanvraag 20121193
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 oktober 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Achtergrond opdracht:
Binnen het domein basisdiensten is de vernieuwing van de kantoorautomatisering belegd. De TU/e constateert dat Office 365 door Microsoft steeds nadrukkelijker wordt gepositioneerd bij corporate klanten. Tegelijkertijd groeit de vraag naar het gebruik van Office 365 vanuit de organisatie (studenten en medewerkers). In 2015 is een impactanalyse uitgevoerd voor de organisatie brede inzet van Office 365. Vervolgens is eind 2016 en in 2017 een pilot uitgevoerd waarin de technische inrichting is uitgevoerd en migratie van een behoorlijke groep pilotdeelnemers als het gaat om Exchange, OneDrive en Office 2016 is gerealiseerd.
Daarnaast is migratie en uitrol van SharePoint getest en worden scenario’s momenteel verder uitgewerkt. Deze pilot loopt nog tot september 2017. Deze opdracht is wordt uitgezet in het kader van het implementatieproject Office 365, dit project is een vervolg op het genoemde pilotproject.
Na uitvoering van dit implementatieproject zijn medewerkers en studenten van de TU/e door het in gebruik nemen van Office 365 in staat hun werk inclusief samenwerken en netwerken efficiënter uit te voeren op elke plek en met elk device waarvoor zij ‘state of the art’ tools kunnen gebruiken.

De belangrijkste resultaten van het project zijn:
– Studenten en medewerkers worden in staat gesteld op een efficiënte wijze te migreren waarbij verlies van tijd en data tot een minimum wordt beperkt.
– Er afdoende kennisoverdracht plaatsvindt om gebruikers daadwerkelijk te kunnen laten profiteren van de nieuwe mogelijkheden.
– De beheerorganisatie in staat is, en deels al onderweg is, om te vormen van een meer technische benadering naar een meer functioneel gerichte inrichting en ondersteuningsorganisatie.

De technische beheercomponenten worden waar mogelijk volledig of met helder gedefinieerde grenzen afgebouwd om daadwerkelijk kostenbesparingen te realiseren tijdens of op afzienbare termijn na afronding van het project.

Doelstellingen van de opdracht:
De TU/e is op zoek naar een Senior Office 365 specialist. De focus ligt hierbij enerzijds op het mede sturing geven aan het project (generalist) en op het zorgdragen voor voldoende inhoudelijke expertise (specialist).

Inhoud van de opdracht en functieprofiel:
De inhoud van de opdracht en de eisen die aan de in te zetten medewerker worden zien er als volgt uit:
– Enige ervaring als technische projectmanager in Office 365 projecten;
– Hoogwaardige expertise op het gebied van Office 365 en kunnen bouwen op een relevant (Microsoft) netwerk.
– Kennis en ervaring met Exchange 2010 Hybride omgevingen en Exchange migraties
– Expertise op het gebied van ADFS/IAM en op het gebied van integratie van Office 365 met (corporate) applicaties en expertise op het vlak van SharePoint (migratie) en alle andere Office 365 onderdelen.
– Expertise op het vlak van adoptie van Office 365 in een complexe (onderwijs)organisatie
– Op kunnen treden als vice projectleider met voldoende inhoudelijke en technische expertise om de interne organisatie goed te kunnen aansturen.
– Het kunnen motiveren en trainen van de huidige beheer organisatie om de transitie van beheer naar Office 365 goed te laten verlopen
– Ervaring met Prince2 projectmanagement
– Organisatiesensitief, kennis en ervaring binnen complexe organisaties (bij voorkeur universitaire instellingen en het hoger onderwijs).
– Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om verbindend op te treden.

Inzet & fasering:
De werkzaamheden starten begin oktober 2017 in overleg met de Opdrachtgever. De inzet is op basis van 0,6 fte (24 uur per week).
In de eerste fase van het project zullen de studenten gemigreerd worden naar Exchange Online en zullen OneDrive en Office 2016 aangezet worden voor deze doelgroep. De opdracht wordt in eerste instantie voor deze periode verstrekt. Bij gebleken geschiktheid zal de inhuur in de vervolgfase worden voorgezet. De verwachting is dat de volgende fase (uitrol van genoemde pakket naar medewerkers en vervolgens migratie en in gebruik nemen van SharePoint en andere samenwerktools) nog geheel 2018 in beslag zal nemen.

Jouw profiel:
– Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, richting ICT of vergelijkbaar.
– Je hebt  aantoonbare ervaring met migratietrajecten richting Office 365. Op het gebied van SharePoint (met ShareGate), OneDrive4 Business en Exchange Hybride. (minimaal 1 project, naarmate de ervaring groter, relevant en aantoonbaar is, is dit een pré)
– Je hebt aantoonbare ervaring met het participeren in middelgrote tot grote IV projecten (minimaal 5 projectleden, doorlooptijd minimaal 6 mnd, met een grote veranderkundige impact op de organisatie). (minimaal 1 project, naarmate de ervaring groter, relevant en aantoonbaar is, is dit een pré)
– Je hebt  aantoonbare ervaring met Prince2.
– Je hebt ervaring in een Hoger Onderwijs organisatie is een pré (minimaal 1 project, naarmate de ervaring groter, relevant en aantoonbaar is, is dit een pré)
– Je bent zeer organisatiesensitief en in staat om draagvlak te creëren voor complexe veranderingen
– Je hebt een planmatige manier van werken.
– Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in zowel Nederlandse als Engelse taal.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Eindhoven
Startdatum: oktober 2017
Duur: zie inzet en fasering
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-09-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 27-09-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.