Aanvraag 20122018
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum16 april 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functieomschrijving/Werkzaamheden:
A. Werkt zeer complexe architectuur en kaders uit, door:
– het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp.
– Het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp.
– Het opstellen van (inrichtings)documentatie.
– Het vertalen van uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen.
– het participeren in projecten.
B. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
– Het controleren en verifiëren van de impactanalyse.
– Het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen.
– Het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).
– Het voorbereiden van de implementatie van de ICT componenten en het zorgen van de acceptatie van de ICT componenten aan de hand van de overeen gekomen specificaties en het toetsen van de componenten aan de gestelde normen (vanuit de BA).
– Het onderling met elkaar afstemmen (unit/cluster overstijgend) van de verschillende ICT bouwstenen, rekening houdend met de overige systeem- en applicatie programmatuur.
C. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en infrastructuren:
– het bouwen van componenten.
– het aanpassen van bestaande componenten.
– het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk.
– het opstellen van testscenario’s.
– het opstellen of het laten opstellen van testrapportages.
– het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels business cases.
– het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
– het fungeren als laatste schakel in de derdelijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen.
– het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.
– het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten.
D. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:
– Het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande technische consequenties van invoering en het gebruik van applicatiepakketten.
– Het te komen tot een optimalisatie van in gebruik zijnde ICT bouwstenen.
– Het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent gecertificeerd op basis van CISSP /CISM/SANS en/of aantoonbaar werkervaring op vergelijkbaar niveau binnen het werkveld van ICT-security.
– Je hebt minimaal 3 jaar ontwerpervaring in een complexe ICT-omgeving.
– Je hebt kennis van Windows en/of Linux.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring op het gebied van databases en SIEM tooling, firewalls, IDS en beveiligde koppelingen.
– Je hebt ervaring in het vertalen van (Defensie) beveiligingsbeleid.
– Je hebt kennis en ervaring in het ontwerpen en bouwen van ICT-architecturen en infrastructuren inclusief vanuit ontwerp bepalen consequenties op architectuur en infrastructuur.
– Je hebt kennis en ervaring met smartcards en HSM’s.
– Je hebt ervaring met het opstellen van PVE’ s t.a.v. het verwerven van externe diensten/producten.
– Je hebt ervaring op het gebied van PKI inclusief normenkaders.
– Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Apache, Tomcat , Java.

Competenties:
– Conceptueel denken
– Analyseren
– Samenwerken
– Communiceren

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening, ca. april/mei
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-02-2018
Sluitingstijd:  12:00
Intakegesprek: week 8/9

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
    Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met het Privacy Statement van ICQ Groep B.V.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.