Aanvraag 20122156
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum18 juni 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
Hosting heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (lifecycle) en beheert het team de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en Cloud-technologieën. De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging.

Het hosting team van het Politiedienstencentrum zoekt een Linux beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is. De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux. De productlijn ondersteunt het werk van de collega’s van de Nationale Politie met een professionele instelling en een 24×7 dienstverlening.

Doelstelling:
Je verzorgt primair de technische ontwerpen voor de productlijn. Hierin verwoord je de kaders vanuit architectuur en de technische specificaties samen met het team tot een compleet ontwerp. Hierbij houd je je bezig met de operationele zaken die betrekking hebben tot de Linux, database en/of middleware infrastructuur. Je hebt oog voor de interactie met de applicaties en onderhouden en (door)ontwikkelen van de infrastructuur. Er wordt verwacht dat alle activiteiten rondom het bouwen van infrastructuur je eigen zijn.

Verantwoordelijkheden:
– Het opleveren van technische ontwerpen tbv projecten en hosting.
– Ondersteunen ontwikkeling (infrastructuur) bouwblokken.
– End2end visie.
– Afstemming met architectuur.

Vakmatige taken:
– Opstellen en beoordelen van TDO’s.
– Participeren in projecten.
– Vastleggen, toepassen en toezien op handhaving infrastructurele standaarden.
– Gebruiksprocedures en documentatie opstellen.
– Tweede en derde lijns vraagstukken oplossen.
– Verwerken van architectuur naar ontwerpen.
– Een adviserende rol bij projecten, ontwerp, infra structuur en ontwikkeling.

Leidinggevende taken:
Geen.

Contacten:
Collega’s, management, architectuur.

Inzet in de lijn of project:
Lijn en soms project

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 18-06-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2018 voor 36 uur per week.
– Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een omvangrijke (meer dan 1000 medewerkers), organisatorisch en politiek gevoelige omgeving in de afgelopen 10 jaar.
– Je hebt een afgeronde opleiding op MBO niveau 4, bij voorkeur richting beheer of informatica.
– Je hebt kennis van en ervaring met grootschalige operationele beheeromgevingen.
– Je hebt relevante ervaring met het maken van ontwerpen binnen een grootschalige operationele omgeving.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt een afgerond HBO opleiding, bij voorkeur in de richting informatica of technische bedrijfskunde.
– Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Linux, Oracle database en Weblogic, Cloud en open source producten.
– Je hebt ervaring met en kennis van Shell-, Perl- en/of Python Scripting.

Competenties:
– Samenwerken: je hebt oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
– Overtuigingskracht: je toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Organisatievermogen: je bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Stressbestendig: je blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
– Klantgerichtheid: je herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Resultaatgerichtheid: je maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont je aanspreekbaar op resultaten.
– Accuratesse: je werkt nauwkeurig en zorgvuldig, hebt oog voor detail en maakt weinig fouten.
– Creativiteit: je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
– Maatschappelijke oriëntatie: je bent alert op en verdiept je in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
– Integriteit: je geeft invulling aan het werk, op een manier die in overeenstemming is met maatschappelijke waarden en normen, die relevant zijn voor de politie.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 18-06-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-03-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: maandag 19 maart

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.