Aanvraag 20121008
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum24 juli 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, , , ,
Aanvraagomschrijving

Werkzaamheden:
A. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:
– het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
– het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
– het opstellen van (inrichtings)documentatie;
– het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
– het opstellen van een quality certificeringen.
B. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
– het opstellen van een impactanalyse;
– het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;
– het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).
C. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren:
– het bouwen van componenten;
– het aanpassen van bestaande componenten;
– het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk;
– het opstellen van testscenario’s;
– het uitvoeren van testscenario’s;
– het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.
D. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT architectuur, door:
– het te komen tot een optimalisatie van in gebruikzijnde ICT architectuur en applicaties;
– het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Competenties en uitleg competenties:
– Samenwerken (niveau 2) Biedt gevraagd en ongevraagd hulp op een collegiale en correcte wijze; Deelt gemakkelijk informatie, kennis en ervaring met anderen; Waardeert en accepteert input, hulp en ervaring van anderen; Draagt binnen het team bij aan de bekendheid met elkaars deskundigheden en kwaliteiten en maakt daar bij de eigen werkzaamheden gebruik van; Stelt het gemeenschappelijke resultaat van het team boven de eigen belangen; Reageert actief en constructief op de bijdragen van anderen en geeft in het teambelang zo nodig toe aan de standpunten.
– Mensgericht (niveau 1) Laat anderen in hun waarde; Verplaatst zich in anderen en heeft interesse in anderen; Staat open voor de mening van een ander, ook als deze afwijkt van de eigen of “gangbare” mening; Gaat bewust om met andere normen, waarden, gedragscodes van de organisatie en past eigen gedrag hierop aan.
– Communiceren (niveau 2) Brengt op inspirerende en heldere wijze de doelstellingen van de groep aan anderen over; Luistert en laat de ander uitpraten; Formuleert tactvol, let op woordkeuze, weet een boodschap mondeling en schriftelijk goed op diverse doelgroepen over te brengen en stemt argumenten af op personen.
– Resultaatgericht (niveau 1) Stelt de juiste prioriteiten en behaalt deadlines; Hakt knopen door en maakt af wat af moet; Werkt doelgericht naar een eindresultaat.
– Vakkennis Beveiliging architectuur, Kerberos, SAML; Oracle en MySQL; Containertechnologie i.c.m. continuous delivery en deployement (Docker); GIT; Brede theoretische kennis van het ontwerpen en bouwen van ICT- componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren; Kennis van informatisering- en organisatievraagstukken; Inzicht in ICT-architecturen en -infrastructuren in combinatie met de componenten en/of bouwstenen en/of producten; Inzicht in ontwikkelingen op het gebied van ICT-architecturen en -infrastructuren; Inzicht in integratie aspecten vwb applicatiehosting met name web- en databasehosting; Vaardigheid in het vertalen van de normenkaders.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur Informatica);
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met scripting;
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Middleware Apache, Tomcat, Jboss, PHP en Java;
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Windows systemen;
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Unix/Linux;
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Beveiliging architectuur;
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ruime kennis van opensource;
– Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel communicatief als schriftelijk (zal in het toelichtend gesprek getoetst worden);
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar in Den Helder.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt aantoonbare werkervaring met Shell-scripting en/of Powershell
– Je hebt aantoonbare werkervaring met Middleware Apache, Tomcat, Jboss, PHP en Java
– Je hebt aantoonbare werkervaring met Unix/Linux systemen (RHEL, Ubuntu en Solaris)
– Je hebt aantoonbare werkervaring met Oracle en MySQL
– Je hebt  aantoonbare ervaring met Beveiliging Architectuur (Kerberos, SAML)

Inzet Periode:
Schatting: 1.760 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1.760 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
– Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.
– Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: B.

Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Helder
Startdatum: zsm na screening
Duur: 1760 uur
Optie op verlenging: Ja (tot max. 4 jaar)
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-07-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 31/32

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.