Aanvraag 20121226
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 oktober 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied, ,
Aanvraagomschrijving

De opdrachtgever(s):
De gemeente Amsterdam bestaat uit vier clusters (Sociaal, Bedrijfsvoering, Dienstverlening & Informatie en Ruimte & Economie) en zeven samenwerkende stadsdelen. De inrichting van de Informatievoorziening (IV) volgt dezelfde lijn. Er zijn vijf eenheden (IVE’s), die tussen de 80 en 170 fte bevatten; één voor elk cluster en één voor de stadsdelen. Per eenheid is er een Manager Informatievoorziening en is de afdeling verdeeld in een aantal teams: Proces- en Informatie Management teams, Functioneel Beheer teams en Informatiebeheer teams. De taken van de IVE bestaan uit:
– Het op planmatige en gestructureerde wijze ontwikkelen van de informatievoorziening van (de onderdelen van) de cluster of de stadsdelen.
– Het functioneel beheren, onderhouden en beschikbaar stellen van de informatievoorziening van de cluster (applicaties en gegevens).
– Het verzorgen van de documentaire informatievoorziening en archivering.
– Het plannen en bewaken van de bedrijfsvoering van de informatievoorziening.
– De uitdaging voor de komende periode is om synergie en samenhang te creëren in de uitvoering van de IV-taken. Daar hoort een professionaliseringstraject voor de IV-medewerkers bij.

IVE Stadsdelen en VTH is specifiek verantwoordelijk de volgende applicatiefamilies en informatievoorzieningen binnen de gemeente Amsterdam;
– Vergunningen.
– Handhaving en Toezicht.
– Documenten- en Zakenbeheer Stadsdelen en VTH.
– Afvalinzameling.
– Begraafplaatsen.
– Specifiek Stadsdelen.

Functioneel Beheer van de IVE Stadsdelen voert het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam. Deze applicaties draaien op de Service Gerichte Infrastructuur van de RVE ICT: het high-availability platform dat speciaal geschikt is voor het hosten van zware bedrijfsapplicaties met vele gebruikers en vele webservice-interfaces met andere applicaties binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Functioneel Beheer verzorgt de 1e en 2e lijns ondersteuning voor deze bedrijfsapplicaties. Een belangrijk deel van het werk is de aanpassing en de doorontwikkeling van de bedrijfsapplicaties: aanpassing van functionaliteit en van koppelingen naar applicaties van ketenpartners. Functioneel Beheer geeft opdracht aan een groep externe applicatiebeheerders voor de aanpassing van de functionaliteit en de koppelingen, voor testwerk en voor een professionele uitrol van nieuwe releases over de Test-, Acceptatie- en Produktie-omgeving.

Functieomschrijving:
Functioneel Beheer van de IVE Stadsdelen zoekt een Senior Ontwikkelaar/Integratiespecialist voor de uitvoering van het applicatiebeheer van bedrijfsapplicaties op het SGI-platform. De Senior Ontwikkelaar/Integratiespecialist werkt binnen het domein Vergunningen aan de GVA3.0-applicatie, dit is de integratiesoftware voor de WABO-keten, en randsystemen. De GVA is onderdeel van een IV keten voor de afhandeling van omgevingsvergunningen, die burgers en bedrijven indienen bij de Gemeente Amsterdam. Het applicatiebeheer bestaat uit de volgende 4 onderdelen:
– Correctief onderhoud.
– Preventief onderhoud.
– Adaptief onderhoud.
– Perfectief onderhoud.
Met als overkoepelende taak de ondersteuning naar Functioneel Beheer. Deze werkzaamheden vloeien voort uit aanvragen, maar ook uit Incident en Change management bij Functioneel Beheer.

A. Correctief onderhoud
Correctief onderhoud draait om het herstellen van fouten die duiden op een afwijking van de werking van de applicatie, ten opzichte van de functionaliteit in het ontwerp. Applicatiebeheer heeft een actieve rol in het oplossen van incidenten. De applicatiebeheerders zullen, nadat een functioneel beheerder ze daarom verzocht heeft, incidenten analyseren en oplossen. Indien nodig wordt een bugfix-release opgeleverd, getest samen met Functioneel Beheer en gedeployed met een geautomatiseerde deployment tool. Functioneel beheer bepaalt de prioriteit van een incident.
De applicatiebeheerders volgen herin de streef- en oplostijden van de organisatie. Om de streeftijd voor prio 1-incidenten te kunnen halen, zal binnen een half uur na het verzoek van een functioneel beheerder, een applicatiebeheerder starten met de analyse van het incident. Hiertoe zal de applicatiebeheerder op dat moment op locatie aanwezig zijn, zodat overlegd kan worden met functioneel beheer en technische specialisten.

B. Preventief onderhoud
Het belangrijkste doel van het uitvoeren van preventief onderhoud is om toekomstige problemen te voorkomen.

Werkzaamheden
– Documentatie van software en zijn omgeving.
– Configuratiebeheer.
– Performancetest ontwikkelen op basis van de (netwerk)belasting van de applicatie.
– Documentatie en beheer van de netwerkinrichting, inclusief IP-adressen, aangevraagde firewall rules en certificaten.
– Applicatiemonitoring: monitoring en logging inregelen voor de individuele applicatie componenten.
– Niet-functionele eisen: applicatiebeheer borgt de beheerbaarheid en de overdraagbaarheid van de code. Op basis van een code review kunnen voorstellen gedaan worden voor verbetering.
– Brugfunctie tussen Functioneel Beheer en IT-infra-specialisten. Het team applicatiebeheer heeft het overzicht van de applicatie en de onderliggende infrastructuur. Hierdoor vervult ze een brugfunctie tussen Functioneel Beheer en de IT-infra-specialisten.

C. Adaptief onderhoud
Hieronder valt het aanpassen van de software als gevolg van nieuwe wensen in de omgeving van de applicatie. Het gaat hier om aanpassingen van de functionaliteit, zonder dat de functionaliteit fouten bevat. Deze aanpassingen zijn onder te verdelen in kleine wijzigingen die direct door het team applicatiebeheer kunnen worden opgepakt en grote wijzigingen die in projectvorm dienen te worden opgepakt.

Werkzaamheden
– Maken/uitwerken software architectuur en technisch ontwerp.
– Aanpassingen aanbrengen in de software.
– Uitbreiden bestaande unit-, systeem- en regressietests.
– Uitvoeren unit- en systeemtest.
– Aanpassen documentatie.
– Aanpassen en uitvoeren performance tests.
– Opleveren deployment package inclusief scripts en release notes.
– Uitvoeren deployments met behulp van een geautomatiseerde tool.

D. Perfectief onderhoud
Aanpassingen doorvoeren, die gewenst zijn op basis van nieuwe kwaliteitseisen- en / of wensen. Voorbeelden hiervan zijn;
– Het doorvoeren van een performanceverbetering.
– Het uit faseren van (oude) componenten.

Tweedelijns support (ondersteuning Functioneel Beheer)
Hieronder wordt verstaan het op verzoek van Functioneel Beheer leveren van ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Voorbeelden hiervan zijn;
– Input leveren bij het maken van een functioneel ontwerp.
– Afstemmen releaseplanning met Functioneel Beheer.
– Ondersteunen Functioneel Beheer bij uitvoeren acceptatietests en ketenintegratietests.
– Ondersteunen van ketenpartijen bij het technisch aansluiten van hun applicatie op de applicatie van de gemeente Amsterdam.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door een minimaal behaald HBO diploma.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met WSsecurity.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met JAVA EE6.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met LDAP.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met XQuery en XLST.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Weblogic Server 12c.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Service Bus 11g.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Oracle Standard Edition 119R2 Database.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Oracle BPM (Business Process Modelling tool).
– Je hebt ervaring met het uitvoeren van versiebeheer van de software met het standaard tool Subversion.
– Je hebt ervaring met het registreren en afhandelen van testbevindingen in het standaard tool J ira voor issue tracking.
– Je hebt ervaring met geautomatiseerd deployen met behulp van het standaard tool DeployIT.
– Je hebt ervaring met het (keten)beheer van grote bedrijfskritische applicaties met vele koppelingen en berichtenverkeer in een high-availibility omgeving, inclusief loadbalancer en enterprise service-bus.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ruime ervaring met Scherm ontwikkeling op basis van HTML5, jQuery, Bootstrap en JSF 2.2.
– Je hebt ruime ervaring met Business logica op basis van EJB 3.x.
– Je hebt ruime ervaring met Database ontsluiting op basis van Open JPA 1.2 en Open JPA 2.2.
– Je hebt ervaring met Webservices op basis van JAX-WS en JAXB, icm WS-Security en Basic Authentication.
– Je hebt ruimte kennis van en ervaring met beheer van de WABO keten (met oa. SquitXO, SBA) is een pré.

Competenties (expert):
– Samenwerken
– Analytisch vermogen
– Plannen
– Resultaatgerichtheid

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-10-2017
Duur: 30 september 2018
Optie op verlenging: Nee
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-09-2017
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 25 – 29 september 2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.