Aanvraag 20121103
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum21 augustus 2017
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s):
Personeel en Organisatieadvies is een adviserende, dienstverlenende en uitvoerende organisatie. Zij helpt medewerkers en managers om de best mogelijke resultaten te bereiken en complexe maatschappelijke opgaven te realiseren. Personeel en Organisatieadvies voert personeels- en HR-taken deskundig en efficiënt uit voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam. Daarnaast levert zij ondersteuning op het gebied van organisatieontwikkeling, P&O-advies en strategisch personeelsbeleid.

Personeel en Organisatieadvies zet zich in op het vlak van: Het verder verbeteren van de uitvoerende processen, het vereenvoudigen en eenduidig maken van de overige HR- adviesprocessen, het standaardiseren van formulieren en het stroomlijnen en uniformeren (van de toepassing) van regelgeving.

Het opleiden van medewerkers wat betreft kennis en vaardigheden, het doorvoeren van een cultuurprogramma gericht op gedragsverandering en het inrichten van keten- en processturing.
Verwachtingenmanagement, verandermanagement en communicatie richting gebruikers en medewerkers.

Het ontwikkelen van de adviesfunctie binnen de organisatie, in een richting waarbij de manager centraal staat in de advisering, maar wel vanuit een focus gericht op het belang van de gehele organisatie. Personeel en Organisatieadvies is onderdeel van Bedrijfsvoering.

Functieomschrijving:
Taken van de P&O adviseur zijn onder meer:
– Gevraagd en ongevraagd adviseren  van het management over P&O vraagstukken die spelen binnen de organisatie
– Zelfstandig adviseren en ondersteunen management bij toepassing van instrumenten van personeelsbeleid, waaronder arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
– Implementeren van centraal ontwikkeld gemeentebreed P&O beleid aan de hand van de strategische uitvoeringsagenda binnen de organisatie waar de adviseur werkt. Waar nodig neemt de adviseur deel aan projectgroepen
– Analyseren en waar nodig opstellen van managementinformatie op gebied van P&O

Functie eisen (Knock-out criteria):
– Je bent in het bezit van een erkend hbo/wo diploma, bij voorkeur op het gebied van Personeel & Organisatie.
– Je hebt ervaring met het werken met digitale personeelssystemen.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als P&O adviseur bij een grote (overheids) organisatie.
– Je hebt van de afgelopen 2 jaar minimaal 6 maanden bij een van de G4 gemeenten als P&O Adviseur gewerkt.
– Je hebt ervaring met gedeconcentreerd werken.

Functie wensen (Gunningscriteria):
– Je hebt recente werkervaring met soortgelijke opdrachten binnen de gemeente Amsterdam
– Je hebt een goed netwerk binnen de gemeente Amsterdam opgebouwd
– Je hebt ervaring met grote ingrijpende reorganisaties

Competenties (op gevorderd niveau):
– Omgevingsbewustzijn
– Samenwerken
– Relatiebeheer
– Initiatief
– Resultaatgerichtheid
– Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 01-03-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-08-2017
Sluitingstijd: 09:00
Gesprekken: 29-08 tot 07-09-2017

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.