Aanvraag 20122356
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum4 juni 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Achtergrond Opdracht:
De bedrijfsvoering van de Politie is sinds 1 januari 2015 volledig centraal georganiseerd vanuit het Politiedienstencentrum (PDC), locatie Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. Bij de politie werken ruim 66.000 collega’s waar het PDC de dienstverlening op het gebied van ICT, Financiën, HRM, Informatiemanagement en Facilitair voor levert. Het PDC is georganiseerd naar verschillende diensten, waaronder de dienst HRM. De HRM organisatie zorgt ervoor dat de politie zowel op de korte als op lange termijn beschikt over gekwalificeerde, weerbare en gemotiveerde medewerkers, die op het juiste moment en in de juiste aantallen kunnen worden ingezet. Zij creëert de randvoorwaarden, zodanig dat de politie een wendbare organisatie kan zijn. Binnen de dienst HRM zijn wij op zoek naar een Productowner HRM-applicaties.

Omschrijving Opdracht:
Als Productowner HRM-applicaties ben je werkzaam binnen de Dienst HRM, binnen het team HR-beheer. HR-beheer heeft zich tot doel gesteld om op één centrale plek binnen de dienst HRM bewaken dat er betrouwbare (consistente) HR-data is. Jouw taak is het om in samenwerking met de business de geautomatiseerde processen te onderhouden, te optimaliseren en te ontwikkelen. Je bent de opdrachtgever aan functioneel beheer en draagt zorg met deze samenwerkingspartner voor stabiele en kwalitatief goede producten. Je laat je kennen als een persoon welke op positieve wijze de rol van luis in de pels kan vervullen. Je bent kritisch, nauwkeurig en in staat om mee te denken met de klant. Tevens ben je bereid om samen met je collega’s de dienstverlening van het team te vergroten en schuw je niet je kennis over te dragen aan collega’s.

Doelstelling:
Als Productowner ism collega’s zorgdragen voor de continuïteit en het optimaal functioneren van de HRM-applicaties van de politie.

Verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden, optimaliseren en ontwikkelen van geautomatiseerde HRM processen.

Vakmatige taken:
A. Gebruiksbeheer
– Verlenen van ondersteuning bij het gebruik van HRM-applicaties
– Meldingenbeheer (incidenten en verzoeken). Verantwoordelijk voor de intake, initiële ondersteuning, onderzoek & diagnose, oplossen & herstellen/uitvoeren, verificatie & afsluiting en voortgang & communicatie van meldingen al dan niet met ondersteuning van Functioneel Beheer.
– Contact onderhouden met de business
B. Functionaliteitenbeheer (onderhouden, optimaliseren en ontwikkelen)
– Zorgt in gezamenlijkheid met de Functioneel Beheerders voor inzicht in de impact voor de informatievoorziening, de omvang van de wijziging en het identificeren van de oplossingsruimte.
– Vertalen van informatiebehoeften naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties, koppelingen en interfaces.
– Zorgt in gezamenlijkheid met de business voor het vastleggen van eisen (requirements) waar de HRM-applicaties aan moet voldoen.
– Opstellen functionele specificaties (requirements) voor HRM-applicaties
– Vastleggen en borgen besluiten en inrichtingskeuzes
– Deelnemen aan project- en werkgroepen:
x Leveren specialistische ondersteuning in projecten.
x Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen.
C. Toetsen en testen
– Beoordeelt de testresultaten en geeft goedkeuring op het uitwerken van mogelijke oplossingsrichtingen op bevindingen uit testen
– Stelt met behulp van de business gebruikersacceptatietestplan op, ondersteunt de opdrachtgever bij de gebruikersacceptatietest en is aanspreekpunt voor testcoördinator FB.

Leidinggevende taken:
– Operationele aansturing Functioneel Beheer
x Zorgt voor opdrachtverstrekking (namens coördinator HR-Beheer) richting Functioneel beheer voor het doorvoeren van wijzigingsverzoeken en/of oplossen van incidenten.
x Bewaakt en controleert of de door Functioneel Beheer geleverde inrichting uitgevoerd is conform afspraken en requirements.

Contacten:
Medewerkers, Coördinatoren, Teamchefs en Portefeuillehouders binnen de dienst HRM, maar ook andere diensten binnen de organisatie.

Inzet in de lijn of project:
Project.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent inzetbaar vanaf 4-6-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2018 voor 36 uur per week.
– Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een rol als Productowner, informatieanalist of business consultant HRM.
– Je hebt recente (=niet langer dan 3 jaar geleden) ervaring met het inrichten van ESS/MSS systemen.
– Je hebt recente (=niet langer dan 3 geleden) ervaring met het inrichten van PA/SA -systemen.
– Je beschikt over een afgeronde erkende Hbo-opleiding.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring opgedaan met het inrichten en ontwikkelen van een self service functionaliteit.
– Je hebt ervaring opgedaan met het opstellen van requirements tbv HRM applicaties.
– Je hebt kennis en ervaring met het analyseren, ontwerpen en modelleren van administratieve processen in een complexe omgeving (uitzonderingen, veel stakeholders, schaalgrootte).

Competenties:
– Klantgericht
– Overtuigingskracht
– Probleemanalyse
– Samenwerken
– Organisatiesensitiviteit
– Resultaatgericht
– Kwaliteitsgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 04-06-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-04-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 16-04-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.