Aanvraag 20121348
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum8 januari 2018
Opdrachtgever
Locatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een productiecluster van de afdeling Infrastructuur & Services (I&S), organisatorisch ondergebracht in het Diensten Centrum Operations (OPS) van de JIVC van het Commando Diensten Centra (CDC). De primaire doelstelling van I&S is het exploiteren van de Defensie-infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De productieclusters hebben binnen de doelstelling van I&S als doel het realiseren van de beschikbaarheid en het beheer van gekwalificeerd personeel en materieel om uitvoering te geven aan proces-, project- en resourcemanagement activiteiten op het gebied van Realiseren en Leveren. De kaders (hoe, wat en wanneer) zijn afkomstig vanuit de sturende clusters (Processen, Producten en Planning). Elk productiecluster houdt zich met een specifiek werkgebied bezig. De werkzaamheden van functionaris vinden plaats bij één van de Productieclusters. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie, voor lifecyclemanagement en problemmanagement van de geleverde bouwstenen en hij draagt zorg voor afstemming en uitwerking van kaders gesteld door Producten en Processen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur informatica of computertechniek).
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het aansturen van ICT beheerders.
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met ITIL processen.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met Sailpoint.
– Je bent minimaal 24 uur beschikbaar per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van SAP.
– Je hebt ervaring met Identity & Access Management.
– Je hebt kennis van de Defensieomgeving.
– Je hebt ervaring met Corperate Quality Assurance binnen de verschillende IAM componenten.

Competenties:
– Communiceren
– Samenwerken
– Verantwoordelijkheid

Inzet Periode:
Schatting 1260 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1260 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Soesterberg
Startdatum: zsm na screening, ca. januari
Duur: 1260 uur
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-10-2017
Sluitingstijd: 17:00
Intakegesprek: week 43/44

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren

  • Uurtarief voor opdrachten voor tijdelijke inhuur (all in) exclusief BTW of indicatief maandsalaris voor vacatures met een vaste aanstelling.
    Hierbij bevestig ik dat ik mijn aanbieding, voor wat betreft deze uitvraag, exclusief naar ICQ Groep heb gedaan. Deze exclusiviteit houdt in dat ik mij niet bij een andere opdrachtgever op deze opdracht heb ingeschreven noch een andere opdrachtgever toestemming heb gegeven om mij op deze opdracht te bemiddelen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.